Zoek direct naar een tool op naam:
Wilt u ondersteuning of advies?

Wilt u ondersteuning of advies? Wij bespreken het graag met u. Bel: 0343-477890 of mail: info@werkenmantelzorg

meer

 

bekijk de feiten en cijfers.

meer
Organisaties op de kaart

meer
Snel op zoek naar de juiste tools voor:
Deel via Facebook Deel via E-mail Deel via Twitter

Maak hier een keuze en bekijk hieronder welke tools voor deze groep beschikbaar zijn.

Fase 1: Voorbereiden

Voor een succesvol project is een aantal randvoorwaarden noodzakelijk, zoals commitment en draagvlak, het formeren van een projectgroep, het opstellen van een plan van aanpak etc. Lees meer

Ondersteunen van werkende mantelzorgers

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Lees meer

Fase 2: Onderzoeken

Het is van belang dat u inzicht krijgt in de huidige situatie omtrent werk en mantelzorg binnen uw organisatie. Afhankelijk van uw doelstelling kunt u ervoor kiezen één of meerdere instrumenten in te zetten. Lees meer

Agenderen bij werkgevers

Stimuleer werkgevers om aandacht te besteden aan het behouden en werven van werkende mantelzorgers. Lees meer

Maatschappelijk en politiek agenderen

Werknemersorganisaties zijn bij uitstek de partij die het onderwerp maatschappijbreed kunnen agenderen. Agendering richting de politiek, de werkgeverskant en de achterban: de mantelzorger zelf. Lees meer

Fase 3: Oplossingen vormgeven

Dé oplossingsrichting is voor iedere organisatie verschillend, maar het zal altijd elementen bevatten die te maken hebben met bewustwording, verlofregelingen en maatwerkoplossingen. Lees meer

De gemeente als werkgever

Gemeenten zijn ook zelf werkgever. Geef het goede voorbeeld en voer in de eigen organisatie mantelzorgvriendelijk beleid in. Lees meer

Ondersteunen achterban

Een aantal specifieke groepen verdient uw aandacht: ondernemingsraden, kaderleden en de mantelzorgende leden in uw achterban. U kunt hen ondersteuning bieden om vanuit hun rol aandacht te besteden aan de combinatie werk en mantelzorg. Lees meer

Fase 4: Afronden en borgen

Het is van belang om oplossingsrichtingen die ontwikkeld zijn én goed blijken te werken te borgen binnen de organisatie. Werk&Mantelzorg helpt u hierbij. Lees meer

Re-integratie van mantelzorgers

De rol van de gemeente om mantelzorgers (weer) aan het werk te helpen. Lees meer

Extra tools werkgevers

Stichting Werk&Mantelzorg ontwikkelt ook projectmatig tools in opdracht van of met behulp van sponsors. Lees meer

Lees meer

Lees meer

Tools voor werknemers

Tools voor belangenorganisaties

Tools voor ondernemingsraden

De combinatie van werk en mantelzorg

Lees meer

Gevonden tools

13 april 2014 / In de media Kabinet breidt wettelijk zorgverlof uit in 2014

Bij alle, terechte, aandacht voor het aan een baan helpen van werkzoekenden, moeten we niet uit het oog verliezen dat werknemers hun baan ook moeten behouden. Aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg mag in deze tijd niet verslappen, aldus het CNV.

Lees meer
13 april 2014 / In de media Campagne Drenthe Mantelzorgvriendelijk

Drenthe telt momenteel circa 100.000 mantelzorgers. Een groot deel van hen is werkzaam in het MKB en vijftig procent van deze 'mantelwerkers' is overbelast. De oorzaak: de combinatie van werken en zorgen. De bewustwordingscampagne 'Drenthe Mantelzorgvriendelijk' is onderdeel van het internationale project i-Age en wil bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkende mantelzorgers. 'De komende tien jaar zal het aantal mantelzorgers verdubbelen van één op de acht naar een op de vier. Dit kan een probleem worden voor de Drentse economie, met name voor het MKB', aldus gedeputeerde Ard van der Tuuk.

Lees meer
31 maart 2014 / Persberichten Erkenning voor Sensire: 'zorgen voor' op werk en thuis

Op 26 maart heeft Sensire de Erkenning Mantelzorgvriendelijke organisatie ontvangen uit handen van Renee Wilke, directeur klant van Menzis, samenwerkingspartner van Stichting Werk&Mantelzorg. Liesbeth Hoogland, directeur Sensire: 'Bij Sensire is "zorgen voor een ander" een kernkwaliteit. Dat strekt zich vanzelfsprekend ook uit naar het kunnen zorgen voor een ander in de prive situatie'.

Lees meer