Deze bedrijven gingen u o.a. voor:
  • Ahrend Produktiebedrijf ..
  • Tinguely Netwerk
  • Medial
  • Gemeente Leeuwarden
  • MVO Nederland
  • Gemeente Raalte
meer bedrijven
Wilt u ondersteuning of advies?

Wilt u ondersteuning of advies? Wij bespreken het graag met u. Bel: 0343-477890 of mail: info@werkenmantelzorg

meer
Nederland telt 2,6 miljoen mantelzorgers die intensief EN langdurig zorg verlenen.

71% van de mantelzorgers onder de 65 jaar heeft ook betaald werk. In totaal zijn dit 750.000 Nederlanders. Van de werkende beroepsbevolking combineert dus  1 op de 8 werknemers werk met mantelzorgtaken. Slechts 55% maakt mantelzorgtaken bespreekbaar op het werk.  

Deel via Facebook Deel via E-mail Deel via Twitter

Nederland telt 2,6 miljoen mantelzorgers. Door de vergrijzing, het langer doorwerken, personeelstekorten in de zorg en het feit dat (oudere) mensen langer thuis blijven wonen, worden dit er alleen maar meer. Hierdoor komt ook de combinatie van werk en mantelzorg steeds vaker op de agenda. Het is van vitaal belang dat ook belangenorganisaties met het onderwerp aan de slag te gaan.   Lees meer over het belang 

 

Werkgeversorganisaties
Als werkgeversorganisatie kunt u een belangrijke rol vervullen in het agenderen van de combinatie van werk en mantelzorg bij de leden:

  • Benoem de combinatie werk en mantelzorg als onderwerp in de communicatie met de leden (or), bijvoorbeeld via artikelen in bladen en op websites.
  • Agendeer werk en mantelzorg als een onderwerp bij cao-onderhandelingen.
  • Benoem mantelzorg als onderdeel van het HRM-beleid (bijvoorbeeld afspraken over arbeid en zorg, verlofregelingen, werk-privébalans, levensfasebewust personeelsbeleid).
  • Agendeer mantelzorg als onderwerp in het kader van sociale innovatie.

 

Wilt u ook het thema werk en mantelzorg agenderen bij uw leden?
U staat er niet alleen voor. De landelijke organisatie Stichting Werk&Mantelzorg biedt u informatie, advies en ondersteuning. Lees meer

 

Werknemersorganisaties
Door de vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg hebben steeds meer werknemers te maken met mantelzorg. Vele werkende mantelzorgers voelen zich overbelast en (overwegen te) stoppen met werken. Het is dus van belang om meer faciliteiten te creëren voor deze taakcombinatie en het onderwerp meer bespreekbaar te maken. Lees hoe u werk en mantelzorg maatschappelijk kunt agenderen.

 

Aan de slag
Als belangenorganisatie heeft u een belangrijke rol in het agenderen van het thema werk en mantelzorg, net als bij kinderopvang en werk-privébalans is gebeurd. Maar u kunt meer doen.

13 april 2014 / In de media Kabinet breidt wettelijk zorgverlof uit in 2014

Bij alle, terechte, aandacht voor het aan een baan helpen van werkzoekenden, moeten we niet uit het oog verliezen dat werknemers hun baan ook moeten behouden. Aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg mag in deze tijd niet verslappen, aldus het CNV.

Lees meer
13 april 2014 / In de media Campagne Drenthe Mantelzorgvriendelijk

Drenthe telt momenteel circa 100.000 mantelzorgers. Een groot deel van hen is werkzaam in het MKB en vijftig procent van deze 'mantelwerkers' is overbelast. De oorzaak: de combinatie van werken en zorgen. De bewustwordingscampagne 'Drenthe Mantelzorgvriendelijk' is onderdeel van het internationale project i-Age en wil bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkende mantelzorgers. 'De komende tien jaar zal het aantal mantelzorgers verdubbelen van één op de acht naar een op de vier. Dit kan een probleem worden voor de Drentse economie, met name voor het MKB', aldus gedeputeerde Ard van der Tuuk.

Lees meer
28 februari 2014 / Actueel nieuws Mantelzorger thuis, collega in het ziekenhuis

1 op de 4 medewerkers in de zorg/ziekenhuisbranche combineert werk met mantelzorg. Een combinatie die tot overbelasting en stress kan leiden. Heldere communicatie, een open cultuur en begrip van leidinggevenden en collega’s maken vaak een groot verschil. Zeven ziekenhuismedewerkers delen hun ervaringen en tips in een serie portretten van mantelzorgwerkers in de ziekenhuisbranche.

Lees meer