Deel via Facebook Deel via E-mail Deel via Twitter

Nieuwsbrief

Lees hier de eerder verschenen nieuwsbrieven over werk en mantelzorg:

Gideonsbende houdt gemeente Amsterdam scherp

11 september 2015 / Nieuwsbrief

Mantelzorgwaardering: do's en don'ts voor gemeenten

11 september 2015 / Actueel nieuws

Ga met mantelzorgers in gesprek wanneer je ze als gemeente wil bedanken voor hun zorg en inzet. Bespreek met de mantelzorgers hoe zij die waardering graag zien. Uit onderzoek van Movisie, onder mantelzorgers en aanbieders van ondersteuners in Amersfoort, blijkt dat er duidelijke do's en dont’s zijn. 

lees meer

Vervolgstappen deelnemers expertmeeting; deelnemers aan het woord

09 september 2015 / Bijeenkomsten W&M

Werkgevers, gemeenten, belangenorganisaties en andere betrokkenen spraken op 27 januari 2015 over de verantwoordelijkheden van de burger (mantelzorger), de overheid en het bedrijfsleven ten aanzien van de combinatie van werk en mantelzorg. Een bijeenkomst vol informatie en inspiratie. Werk&Mantelzorg was benieuwd naar de vervolgstappen van deelnemende organisaties.

Hieronder vier deelnemers aan het woord: Nicolien van Duinen, directeur HR Renault Nederland, Maret den Houting (beleidsmedewerker Provincie Drenthe), Ingeborg Mussche (Jurist Sociaal Recht, Vakbond de Unie) en Marian Otten (HR Expert Arbeid en Gezondheid).

lees meer

SCP-rapport 'Aanbod van arbeid 2015'

09 september 2015 / Actueel nieuws

Vandaag publiceerde het SCP het rapport 'aanbod van arbeid 2015'. Tweejaarlijks verschijnt dit rapport. Dit rapport schetst de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen ten aanzien van een aantal belangrijke beleidsthema’s vanuit het perspectief van werkgevers.

Het overheidsbeleid is erop gericht de arbeidsdeelname te verhogen. Daarbij is een
belangrijke rol weggelegd voor werkgevers: investeringen in het personeel zijn van belang
om werknemers duurzaam inzetbaar te laten blijven op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aspect hierbij is een gezonde balans tussen arbeid en zorg.

Uit het onderzoek blijkt dat 77% van de werkgevers het als hun verantwoordelijkheid ziet om de combinatie van arbeid en zorg te faciliteren. In de sectoren zorg en welzijn, onderwijs en overheid is dit aandeel hoger dan bijvoorbeeld in de sectoren bouwnijverheid en industrie. 

Lees het hele rapport. Op pagina 60 leest u meer over de combinatie arbeid en zorg. 

Onderzoek PGGM & CO

09 september 2015 / Actueel nieuws

Deze week kwam PGGM & CO met de uitkomsten van een onderzoek onder ruim 3.400 van hun leden. Een onderzoek met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie.

De leden van PGGM & Co zijn werkzaam in de sector zorg en welzijn. Uit het onderzoek blijkt dat 9 op de 10 leden mantelzorger zijn. De meesten vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan en gezin. 

Lees de uitkomsten van het hele onderzoek.

25 jan 2016: Training 'Laat mantelzorg werken'

07 september 2015 / Actueel nieuws

Door de veranderingen in de zorg wordt van iedereen gevraagd meer voor elkaar te doen. De druk op de werkende mantelzorgers was al groot en neemt hierdoor nog verder toe. Van de werkenden is 1 op de 6 mantelzorger, in de zorg is dit zelfs 1 op de 4. De zorgtaken hebben uiteraard ook invloed op het werk. Voor werkgevers is dit een realiteit waar ze niet om heen kunnen. Het bespreekbaar maken van het thema op de werkvloer en samen een oplossing zoeken, helpt de mantelzorger én de werkgever. Door afspraken te maken hoeft het werk er niet onder te leiden en kan overbelasting voorkomen worden. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid helpt hierbij.

lees meer

Verruiming verlofregelingen voor werkende mantelzorgers

01 juli 2015 / Nieuwsbrief

Vanaf vandaag verruiming verlofregelingen voor mantelzorgers

01 juli 2015 / Actueel nieuws

Goed nieuws voor iedereen die zorgt voor bijvoorbeeld een buur of vriend. Vanaf vandaag kunnen werknemers met mantelzorgtaken ook kort- en langdurend zorgverlof voor hen aanvragen bij hun werkgever. Deze uitbreiding geldt ook voor de zorg voor broers en zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving. Voorheen was dit verlof alleen mogelijk voor het verzorgen van ouders, partner en kind.

lees meer

1 op de 5 zzp'ers verleent mantelzorg

29 juni 2015 / Actueel nieuws

1 op de 5 zzp'ers verleent mantelzorg

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat zich baseert op het zogenoemde zzp-panel, dat in 2009 is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

lees meer

Nieuwe wet flexibel werken kan taboe op mantelzorg doorbreken

24 april 2015 / Nieuwsbrief

11 september 2015 / Nieuwsbrief Gideonsbende houdt gemeente Amsterdam scherp

Lees meer
11 september 2015 / Actueel nieuws Mantelzorgwaardering: do's en don'ts voor gemeenten

Ga met mantelzorgers in gesprek wanneer je ze als gemeente wil bedanken voor hun zorg en inzet. Bespreek met de mantelzorgers hoe zij die waardering graag zien. Uit onderzoek van Movisie, onder mantelzorgers en aanbieders van ondersteuners in Amersfoort, blijkt dat er duidelijke do's en dont’s zijn. 

Lees meer
09 september 2015 / Bijeenkomsten W&M Vervolgstappen deelnemers expertmeeting; deelnemers aan het woord

Werkgevers, gemeenten, belangenorganisaties en andere betrokkenen spraken op 27 januari 2015 over de verantwoordelijkheden van de burger (mantelzorger), de overheid en het bedrijfsleven ten aanzien van de combinatie van werk en mantelzorg. Een bijeenkomst vol informatie en inspiratie. Werk&Mantelzorg was benieuwd naar de vervolgstappen van deelnemende organisaties.

Hieronder vier deelnemers aan het woord: Nicolien van Duinen, directeur HR Renault Nederland, Maret den Houting (beleidsmedewerker Provincie Drenthe), Ingeborg Mussche (Jurist Sociaal Recht, Vakbond de Unie) en Marian Otten (HR Expert Arbeid en Gezondheid).

Lees meer