Deel via Facebook Deel via E-mail Deel via Twitter

Nieuwsbrief

Lees hier de eerder verschenen nieuwsbrieven over werk en mantelzorg:

30 sept 2015: Training 'Laat mantelzorg werken'

13 juli 2015 / Actueel nieuws

Door de veranderingen in de zorg wordt van iedereen gevraagd meer voor elkaar te doen. De druk op de werkende mantelzorgers was al groot en neemt hierdoor nog verder toe. Van de werkenden is 1 op de 6 mantelzorger, in de zorg is dit zelfs 1 op de 4. De zorgtaken hebben uiteraard ook invloed op het werk. Voor werkgevers is dit een realiteit waar ze niet om heen kunnen. Het bespreekbaar maken van het thema op de werkvloer en samen een oplossing zoeken, helpt de mantelzorger én de werkgever. Door afspraken te maken hoeft het werk er niet onder te leiden en kan overbelasting voorkomen worden. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid helpt hierbij.

lees meer

Verruiming verlofregelingen voor werkende mantelzorgers

01 juli 2015 / Nieuwsbrief

Vanaf vandaag verruiming verlofregelingen voor mantelzorgers

01 juli 2015 / Actueel nieuws

Goed nieuws voor iedereen die zorgt voor bijvoorbeeld een buur of vriend. Vanaf vandaag kunnen werknemers met mantelzorgtaken ook kort- en langdurend zorgverlof voor hen aanvragen bij hun werkgever. Deze uitbreiding geldt ook voor de zorg voor broers en zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving. Voorheen was dit verlof alleen mogelijk voor het verzorgen van ouders, partner en kind.

lees meer

1 op de 5 zzp'ers verleent mantelzorg

29 juni 2015 / Actueel nieuws

1 op de 5 zzp'ers verleent mantelzorg

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat zich baseert op het zogenoemde zzp-panel, dat in 2009 is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

lees meer

Nieuwe wet flexibel werken kan taboe op mantelzorg doorbreken

24 april 2015 / Nieuwsbrief

SCP-onderzoek; vrouwen mannen en de hulp aan (schoon)ouders

24 april 2015 / Actueel nieuws

Grote verschillen tussen mannen en vrouwen in de combinatie zorg voor (schoon)ouders en betaald werk

Vandaag kwam het SCP met het rapport 'vrouwen mannen en de hulp aan (schoon)ouders. Hieruit blijkt dat vrouwen veel vaker mantelzorg geven aan hun (schoon)ouders dan mannen, maar combineren dat minder vaak met een fulltime baan.

Bijna 600.000 vrouwen en bijna 400.000 mannen helpen hun (schoon)ouders en hebben
ook een betaalde baan. Van de mannen die hun (schoon)ouders helpen, heeft 85% een
baan en van de vrouwen 72%. 75% van de mannen die arbeid en de hulp aan
(schoon)ouders combineert, heeft een fulltime baan; bij vrouwen ligt dat aandeel op 20%.
Het gaat om ongeveer 290.000 mannen en 120.000 vrouwen. Dat komt vooral doordat
mannen (ook degenen die geen mantelzorg verlenen) veel vaker fulltime werken dan vrouwen. Van alle 18-64-jarige vrouwen heeft 4% te maken met de zowel de zorg voor jonge kinderen als mantelzorg voor (schoon)ouders.

lees meer

Wet flexibel werken kan taboe op mantelzorg doorbreken

14 april 2015 / Actueel nieuws

Stichting Werk&Mantelzorg ziet in de nieuwe wet flexibel werken een kans om het taboe te doorbreken om mantelzorgtaken op de werkvloer te bespreken. Met de nieuwe wet krijgen werknemers flexibiliteit in werktijden en werkplek en kunnen zij eerder een verzoek om korter of langer te werken, indienen.  De helft van de mantelzorgers zwijgt op de werkvloer over de mantelzorgtaken thuis. Angst voor carrièreconsequenties ligt hier aan ten grondslag, evenals onbekendheid met de regelingen. Ook leidinggevenden vinden het een moeilijk thema om aan te snijden. Terwijl een open dialoog vaak resulteert in oplossingen die overbelasting, stress en ziekteverzuim kunnen voorkomen.

lees meer

Wet flexibel werken kan taboe op mantelzorg doorbreken

14 april 2015 / Persberichten

Stichting Werk&Mantelzorg ziet in de nieuwe wet flexibel werken een kans om het taboe te doorbreken om mantelzorgtaken op de werkvloer te bespreken. Met de nieuwe wet krijgen werknemers flexibiliteit in werktijden en werkplek en kunnen zij eerder een verzoek om korter of langer te werken, indienen.  De helft van de mantelzorgers zwijgt op de werkvloer over de mantelzorgtaken thuis. Angst voor carrièreconsequenties ligt hier aan ten grondslag, evenals onbekendheid met de regelingen. Ook leidinggevenden vinden het een moeilijk thema om aan te snijden. Terwijl een open dialoog vaak resulteert in oplossingen die overbelasting, stress en ziekteverzuim kunnen voorkomen.

lees meer

NPO Radio 1: Maak mantelzorg bespreekbaar op je werk

25 maart 2015 / Actueel nieuws

Mantelzorgers melden zich bovengemiddeld vaak langdurig ziek, zo bleek uit het gepubliceerde rapport van het SCP op 24 maart 2015.  

Liesbeth Hogedijk van Mezzo en samenwerkingspartner in de Stichting Werk&Mantelzorg: “Mantelzorgers zijn vaak bang om te zeggen dat ze vastlopen in de combinatie van werk en zorg. Terwijl blijkt dat 92% van de collega’s graag taken overneemt van collega’s die mantelzorg verlenen”.

Beluister hier het radiofragment.

Geef werkende mantelzorger flexibiliteit, geen vermindering van arbeidstijd

24 maart 2015 / Actueel nieuws

'Geef werkende mantelzorger flexibiliteit, geen vermindering van arbeidstijd'

Aldus de reactie van Stichting Werk&Mantelzorg naar aanleiding van de bevindingen van het SCP in het rapport ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’ dat vandaag is verschenen. Daarin wordt gesteld dat mantelzorgtaken ten koste gaan van de vrije tijd en niet van de werktijd.

lees meer
13 juli 2015 / Actueel nieuws 30 sept 2015: Training 'Laat mantelzorg werken'

Door de veranderingen in de zorg wordt van iedereen gevraagd meer voor elkaar te doen. De druk op de werkende mantelzorgers was al groot en neemt hierdoor nog verder toe. Van de werkenden is 1 op de 6 mantelzorger, in de zorg is dit zelfs 1 op de 4. De zorgtaken hebben uiteraard ook invloed op het werk. Voor werkgevers is dit een realiteit waar ze niet om heen kunnen. Het bespreekbaar maken van het thema op de werkvloer en samen een oplossing zoeken, helpt de mantelzorger én de werkgever. Door afspraken te maken hoeft het werk er niet onder te leiden en kan overbelasting voorkomen worden. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid helpt hierbij.

Lees meer
01 juli 2015 / Nieuwsbrief Verruiming verlofregelingen voor werkende mantelzorgers

Lees meer
01 juli 2015 / Actueel nieuws Vanaf vandaag verruiming verlofregelingen voor mantelzorgers

Goed nieuws voor iedereen die zorgt voor bijvoorbeeld een buur of vriend. Vanaf vandaag kunnen werknemers met mantelzorgtaken ook kort- en langdurend zorgverlof voor hen aanvragen bij hun werkgever. Deze uitbreiding geldt ook voor de zorg voor broers en zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving. Voorheen was dit verlof alleen mogelijk voor het verzorgen van ouders, partner en kind.

Lees meer