Deel via Facebook Deel via E-mail Deel via Twitter

Stichting Zorgbalans

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 oktober 2013

Zorgbalans biedt tijdelijke en langdurige verzorging, behandeling en verpleging aan mensen die dat nodig hebben. Dat doen zij zowel bij mensen thuis als in onze woonzorglocaties in de omgeving van Haarlem, IJmuiden, Heemstede, Hillegom en Zandvoort. Veel van hun cliënten zijn ouderen en chronisch zieken. Ook geven ze specifieke zorg aan gezinnen, partners en mantelzorgers van cliënten en andere mensen die (tijdelijk) verpleging of ondersteuning nodig hebben.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

In 2012 is een onderzoek geweest of bij de medewerkers die mantelzorg verlenen en bij de leidinggevende of zij bekend zijn van de mogelijkheden/faciliteiten om mantelzorgers te faciliteren. Uitkomsten van het onderzoek is voor de organisatie aanleiding geweest om een projectteam “MantelZorgBalans” samen te stellen met de opdracht een plan van aanpak Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid te schrijven met daarin concrete acties op te nemen.

 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

• Implementatie vindt plaats onder het motto “MantelZorgBalans".
• Mantelzorg gaat onderdeel uitmaken van het functioneringsgesprek.
• In het “Welkomstboekje” voor nieuwe medewerkers worden de regels voor combineren mantelzorg en werk opgenomen. De 1e uitgave wordt aan alle medewerkers beschikbaar gesteld.
• Voor leidinggevende worden workshops ontwikkeld met het doel dat zij  bewust zijn van het thema.
• In de interne publicaties worden artikelen opgenomen over Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid en de daaruit voorvloeiende activiteiten.
• Rondom de Dag van de Mantelzorg worden medewerkers attent gemaakt op hun collega’s, die ook mantelzorger zijn en gevraagd hen een digitale aandachtsattentie te sturen. Daarnaast worden de drie mantelzorgende collega’s, die het meest voorgedragen worden door hun collega/manager beloond met een verwenpakket.
• Leidinggevenden/teamcoaches geven zelf een presentatie in hun afdelingsoverleg. Zodoende laat men zien dat er draagvlak is vanuit het management.
• Het ontwikkelen van een workshop voor mantelzorgende medewerkers. Zij kunnen op basis van vrijwilligheid deelnemen. Tijdens deze workshop kan met mantelzorgers gekeken worden naar de mogelijkheden en problemen van mantelzorg. Waar lopen zij tegenaan? Wat is in het mantelzorgen goed en moeilijk te combineren met het werk? Wat zijn wensen en ideeën van werkende mantelzorgers etc.?
• Het ontwikkelen van een workshop “Lotgenotengroep werkende mantelzorgers”. Tijdens de bijeenkomsten komen de werkende mantelzorger in contact met lotgenoten. Zij kunnen ervaringen met elkaar delen, elkaar tips geven en een hart onder de riem steken.
• Digitaal/telefonisch spreekuur met professionele mantelmanager. De mantelzorgers en/of de leidinggevenden/teamcoaches kunnen hun vragen aan de professional voorleggen.
• Evaluatie: vragen omtrent onderhavig thema worden opgenomen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Contact met Stichting Zorgbalans

Heeft u vragen over de aanpak van Stichting Zorgbalans, neem dan contact op met:
Peter van Hesse, HR Adviseur, mail: p.van.hesse@zorgbalans.nl.


Website Stichting Zorgbalans
19 december 2014 / Persberichten Marga Waanders, Burgemeester Dongeradeel, ontvangt Erkenning

De gemeente Dongeradeel ontving op woensdag 17 december als eerste Friese gemeente de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. De gemeente kreeg deze erkenning van Stichting Werk&Mantelzorg, die zich inzet voor betere mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren. Burgemeester Marga Waanders (rechts op foto) nam de erkenning in ontvangst.

 

Lees meer
31 maart 2014 / Persberichten Erkenning voor Sensire: 'zorgen voor' op werk en thuis

Op 26 maart heeft Sensire de Erkenning Mantelzorgvriendelijke organisatie ontvangen uit handen van Renee Wilke, directeur klant van Menzis, samenwerkingspartner van Stichting Werk&Mantelzorg. Liesbeth Hoogland, directeur Sensire: 'Bij Sensire is "zorgen voor een ander" een kernkwaliteit. Dat strekt zich vanzelfsprekend ook uit naar het kunnen zorgen voor een ander in de prive situatie'.

Lees meer
16 november 2013 / Bijeenkomsten W&M Samenwerking belangrijk om de combinatie werk en mantelzorg mogelijk te maken

Mantelzorgers, HR managers, vakbondsbestuurders, gemeenten, politici en andere betrokkenen spraken 7 november op de bijeenkomst 'Mantelzorg: Samen werkt 't!' met elkaar over het belang van en de weg naar een mantelzorgvriendelijk Nederland. Graag delen we enkele highlights en resultaten met u. Organisatie: Stichting Werk&Mantelzorg, CNV Dienstenbond, Coöperatie VGZ.

Lees meer