Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Juryrapport Battle of Concepts

Als we nu eens tien jaar vooruit kijken, hoe zal werk en zorg dan worden gecombineerd? Wat is tegen die tijd de rol van technologie? Deze, en meer, vragen heeft de Stichting Werk&Mantelzorg, in opdracht van de ministeries VWS, OCW en SZW, voorgelegd aan studenten en young professionals. De challenge luidde als volgt:

“Bedenk innovatieve producten en diensten waardoor mensen werk en zorg voor anderen kunnen combineren met hun werk”

Juryrapport Battle of Concepts – Stichting Werk & Mantelzorg 

Over de thema’s werk en zorg wordt momenteel veel gesproken en geschreven. Met name over de combinatie van deze twee thema’s. Verlofregelingen, papa dagen, mantelzorgen, flexibel werken, noem het maar op. Steeds meer mensen combineren werk met zorgtaken. Mensen willen dat ook, Hierdoor kan echter de werk/privé balans onder druk komen te staan. Tegelijkertijd zijn er allerlei technologische ontwikkelingen die de combinatie van werk en zorg steeds eenvoudiger kunnen maken.

 

Als we nu eens tien jaar vooruit kijken, hoe zal werk en zorg dan worden gecombineerd? Wat is tegen die tijd de rol van technologie? Deze, en meer, vragen heeft de Stichting Werk&Mantelzorg, in opdracht van de ministeries VWS, OCW en SZW, voorgelegd aan studenten en young professionals. De challenge luidde als volgt:

 

“Bedenk innovatieve producten en diensten waardoor mensen werk en zorg voor anderen kunnen combineren met hun werk”

 

Het bereik

Er is veel aandacht geweest voor deze zomerchallenge. De campagne heeft bijna 200.000 studenten en young professionals bereikt. In vergelijking met andere Battles, trokken we meer bezoekers dan gemiddeld, maar ontvingen we minder inzendingen (45 in totaal). We mogen dan ook concluderen dat er veel belangstelling is voor het onderwerp, maar dat het lastig onderwerp is om vernieuwende concepten te bedenken.

 

Stichting Werk&Mantelzorg herkent deze constateringen ook vanuit de praktijk. Veel belangstelling voor de thematiek en tegelijkertijd lastig om er concrete invulling aan te kunnen geven. Des te meer reden om iedereen extra te bedanken voor het inzenden van zijn of haar concept!

 

De analyses

Vanuit de omgevingsanalyses, die onderdeel uit maakten van de concepten, heeft de jury een viertal take aways meegenomen:

1) veel oplossingen werden gezocht in het privé en sociale domein, in plaats vanuit de arbeidssferen;

2) de ‘Uber van de zorg’ is een conceptgedachte die door veel inzenders werd omarmd (ongeveer 1/3 van de inzendingen);

3) vrijwel alle oplossingen werden buiten de betrokkenheid van de overheid gezocht;

4) jongeren maken vaak geen onderscheid in het soort zorgactiviteit (ouderenzorg, zorg voor kinderen, mantelzorg).

 

 

De jury

Stichting Werk&Mantelzorg heeft met zorg een jury samengesteld om de top vijf beste inzendingen te selecteren. De jury bestond uit de volgende vijf personen, ieder met hun eigen expertise en perspectieven:

– Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, voorzitter van Stichting

Werk&Mantelzorg en tevens voorzitter van deze jury

– Wim Kooijman, voormalig EVP Human Resources Air France-KLM en voormalig

voorzitter van de NVP

– Niels Meijssen, digitaal ondernemer en co-founder van Mantelzorg app ‘Fello’

– Saskia de Hoog, programma- en onderzoekscoördinator van WOMEN Inc.

– Christien van Santen, manager VUmc Academie

 

Tijdens de jurybijeenkomst bij Mezzo, landelijke vereniging voor Mantelzorgers, heeft de jury de inzendingen beoordeeld op: impact, originaliteit, haalbaarheid en professionaliteit. Tevens is er gelet op een diversiteit aan concepten. Zoals een diversiteit aan verschillende soorten zorg; mantelzorg, zorg voor kinderen, ouderenzorg. Maar er is ook gezocht naar een balans tussen technologische oplossingen en niet-technologische oplossingen. Een luxe om een gevarieerde top vijf samen te mogen stellen.

 

De winnaars

De eerste plaats is voor het concept ‘De warme bakker’, van Lionel van den Berg en Ruben Spelier. De kracht van dit concept zit in het slim verbinden van zowel sociaal/maatschappelijke, als commerciële onderwerpen. Bovendien een goed voorbeeld van een concept waarin wordt teruggepakt naar de menselijke maat. Lionel en Ruben hebben de ‘warme bakker’ in een maatschappelijke functie geplaatst. Wanneer iemand in de buurt zorg behoeft, kan de bakker op een rustig moment deze zorg verlenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het doen van een kleine boodschap. In ruil daarvoor kan de bakker een bepaalde marge op zijn koeken of brood doen, waarmee mensen in de buurt zijn maatschappelijke functie ondersteunen. Dit is tevens een originele manier om werk met zorg te combineren.

 

Als tweede volgt het concept ‘Towards lifecycle neighbourhoods’. Een goed doordacht concept, vanuit een heel ander perspectief, van Wendy van Kessel. Van een verzorgingsstaat naar een welfare state. Ofwel, ervoor zorgen dat de fysieke omgeving zo ingericht is dat het de sociale betrokkenheid vergroot tussen verschillende generaties, werkenden en niet werkenden, zorgbehoevenden en (professionele) zorgverleners. Hierdoor ontstaat er meer een natuurlijke manier van voor elkaar zorgen. Door ook gedeelde faciliteiten en services, gericht op de verschillende doelgroepen, aan te bieden binnen de sociale buurtgemeenschap wordt de combinatie arbeid en zorg eenvoudiger gemaakt.

 

Op de derde plaats staat het concept ‘Concept HELP’, van Myrthe Schols. Met de applicatie HELP kunnen mensen aangeven wat voor hulp zij zoeken en op een veilige en vertrouwde manier in contact komen met vrijwilligers, studenten en professionals. Deze hulp gaat van boodschappen doen tot oppassen en van hovenieren tot iemand gezelschap houden. We hebben veel soortgelijke concepten onder ogen gezien, en HELP was het beste uitgewerkt en het beste doordacht.

 

De vierde plaats is voor ‘Mantelzorg duo’s’, ingezonden door Dennis Bergervoet. In dit concept worden leerlingen van verschillende onderwijsrichtingen en leerjaren gekoppeld aan mantelzorgers. Afhankelijk van leeftijd en ervaring kunnen de leerlingen taken in het huishouden van de mantelzorger overnemen, of juist ook mee zorg dragen voor de zorgbehoevende. Dit initiatief zou vanuit de onderwijsinstellingen moeten worden gecoördineerd en begeleid.

 

De vijfde plaats is voor het concept ‘Care Drive’, van Alissa Rees. Care Drive is letterlijk: verzorging en vermaak op wielen. Het is een grote bus, een klein huis op wielen, waar ruimte is voor zorgbehoevende (en eventueel familieleden) voor een bordspelletje, tv kijken, en het verlenen van basisverzorging. De bus kan een stukje zorg opvangen die anders gedaan zou moeten worden door de mantelzorger.

 

Lionel, Ruben, Wendy, Myrthe, Dennis en Alissa zijn uitgenodigd om op 12 oktober hun concepten te presenteren aan een aantal organisaties uit het netwerk van Stichting Werk & Mantelzorg. Naast de kennismaking met deze organisaties ontvangen de concepteigenaren feedback op zowel concept als presentatie. Uiteindelijk zullen zij ook op 31 oktober, tijdens de Arbeid & zorg bijeenkomst, voor de ministers van SZW en OCW en de staatssecretaris van VWS hun concepten mogen pitchen. Wij wensen hen heel veel succes!