Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Erkenning voor 8 organisaties in het Land van Cuijk

Acht organisaties die werkzaam zijn in het Land van Cuijk hebben de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangen. Het gaat om de werkorganisatie CGM voor de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert, de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, Sociom, Pantein en MEE De Meent Groep. Deze acht organisaties hebben aandacht voor hun mantelzorgende medewerkers, maken het onderwerp bespreekbaar en bieden mogelijkheden om werk en zorgtaken te combineren.
Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Veel mantelzorgers hebben naast hun zorgtaken ook nog een baan. In Nederland is 1 op de 6 werknemers mantelzorger, in de zorg zelfs 1 op de 4 werknemers. De combinatie zorgen en werken valt veel mensen zwaar. Om mensen vitaal, gezond en inzetbaar te houden, kunnen werkgevers samen met hun medewerkers zoeken naar een goede balans.MEE, Pantein, Sociom, de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis en de Werkorganisatie CGM bieden hun werknemers diverse mogelijkheden om de combinatie werk en mantelzorg draaglijker te maken, zoals flexibele werktijden en verschillende verlofmogelijkheden. Zij vinden het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen en gaan met hen in gesprek om samen een oplossing op maat te vinden.  De acht organisaties willen dit naar hun medewerkers uitdragen, maar ook naar andere bedrijven en organisaties in het Land van Cuijk in de hoop dat zij hun voorbeeld volgen.

De organisaties hebben de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ aangevraagd bij de landelijke stichting Werk&Mantelzorg. Zij zijn hierbij ondersteund door de Werkgroep Mantelzorg en Werk en het Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk. De Erkenningen werden op 7 december 2016 uitgereikt tijdens het symposium ‘Aandacht voor Respijtzorg’ over vervangende mantelzorg, in de schouwburg in Cuijk.