Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

We wensen iedereen een mantelzorgvriendelijk 2019!

Alle collega’s van Werk&Mantelzorg kijken met veel plezier en tevreden terug op 2018. Het was voor ons een lekker druk jaar met mooie ontmoetingen en veel werkgevers aan wie we de Erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk” mochten uitreiken. Wij gaan 2019 dus vol vertrouwen en met een flinke dosis enthousiasme tegemoet. Ons motto: “Heel Nederland mantelzorgvriendelijk!” Dat lukt in 2019 misschien nog niet, maar wij gaan door tot het gelukt is.

 

Lenette van Tienhoven, adviseur W&M

“Ik heb zorgverlof aangevraagd om uit te gaan zoeken welke respijtzorg ik voor mijn zoon kan regelen” vertelde een werkende alleenstaande moeder mij na afloop van een lunchbijeenkomst voor mantelzorgende werknemers bij een gemeente. “Dankzij deze bijeenkomsten en de verhalen en steun van mijn collega’s heb ik nu eindelijk de moed om deze stap te zetten.”  Zo’n reactie raakt mij en geeft aan dat mijn werk er toe doet.

In 2019 wil ik mij graag verder inzetten om werkgevers te enthousiasmeren om oog te hebben voor hun mantelzorgende werknemers en andersom werknemers met mantelzorgtaken te stimuleren om hierover te praten in hun team. Het moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn om over de thuissituatie in gesprek te gaan. Samen maak je de combinatie werk en mantelzorg mogelijk!”

 

Martijn Tillema, adviseur Werk&Mantelzorg

“…en toen werd ik zelf mantelzorger (dat voelt nog steeds een beetje gek om zo te zeggen) van mijn moeder, die de diagnose Ziekte van Kahler kreeg. Dat betekende veel op en neer naar het noorden van het land, een enorme emotionele impact op mijzelf, de combinatie met een super drukke baan en ook nog samen met mijn vrouw ons gezin runnen. Natuurlijk heb ik toentertijd mijn leidinggevende hierover geïnformeerd, maar een echt gesprek over het combineren van werk en mantelzorg hebben we onvoldoende gevoerd.

Ik heb destijds besloten om mijn carrière pad te veranderen. Bij Werk&Mantelzorg krijg ik de gelegenheid werk en privé goed te combineren, én actief te zijn op een onderwerp waar ik privé veel betrokkenheid bij ervaar. Ik ben dankbaar dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan de laatste levensfase van mijn moeder. En ik heb zelf een modus gevonden in werk en privé die fantastisch werkt. Ondanks het verdriet en de belasting die ik heb ervaren als mantelzorger, heeft mij dit een nieuwe richting in mijn loopbaan gegeven die goed past. Een baan die energie geeft, en waarbij ik anderen (werknemers en werkgevers) kan ondersteunen en faciliteren om vanuit eigen talenten en mogelijkheden te onderzoeken hoe werk en mantelzorg te combineren. Ik denk dat ik daar nog even mee doorga…”

 

Nicole Walma, Communicatie & Events

“Om collega’s te helpen de combinatie van werk en mantelzorg te maken, is soms lef nodig. Lef om de regels of het beleid af en toe eens niet strikt te volgen. Roostermakers die net buiten de lijntjes durven te kleuren met daarbij natuurlijk wel aandacht voor de wensen van alle collega’s. Waarom zou iemand met kinderen ook een keer in de schoolvakantie moeten draaien, terwijl collega’s zonder kinderen graag in schoolvakanties werken? Waarom moet een mantelzorger, die zijn moeder ’s ochtends helpt met opstaan en aankleden, persé ook ochtenddiensten draaien? We ontmoetten zelfs een werkgever die een medewerker een half jaar betaald verlof gaf om voor zijn/haar ernstige zieke partner te zorgen. Mooi om te zien dat enkele organisaties, naast standaard regelingen, in de CAO opnemen dat leidinggevenden maatwerk mogen bieden om werk en mantelzorg voor collega’s mogelijk te maken. Je zou kunnen zeggen: Dat is lef hebben! Maar eigenlijk is het gewoon goed en slim werkgeverschap. Mantelzorgvriendelijk werken, betaalt zich direct terug in trouwe en gemotiveerde medewerkers, die vaak net een stapje verder voor je gaan. Het geeft organisaties een sociaal gezicht en daarmee een betere positie op de arbeidsmarkt. Mantelzorgvriendelijke werkgevers zorgen dus niet alleen goed voor hun grootste kapitaal: de eigen medewerkers, maar bereiden zich ook voor op de toekomst en de veranderende arbeidsmarkt.  Voor 2019 wens ik iedereen wat meer lef en goed werkgeverschap toe!”

 

 

Ingeborg Mussche, adviseur Werk&Mantelzorg

“Wat me het meeste is bijgebleven van het werk voor Werk&Mantelzorg in 2018 is het geweldige hechte en enthousiaste team waarmee we met z’n allen werken aan een mantelzorgvriendelijk Nederland. Daarnaast de vele leuke, mooie en soms ontroerende gesprekken die ik heb gehad met mensen tijdens workshops, bijeenkomsten en spreekuren. Vaak willen mensen alleen maar even hun verhaal kwijt en zijn ze dankbaar dat er binnen hun organisatie aandacht is voor het thema werk en mantelzorg. Al deze momenten zorgen ervoor dat ik dankbaar ben dat ik hier een bijdrage aan mag en kan leveren. Ik hoop in 2019 nog bij veel organisaties aan tafel te komen om ook hen ervan te overtuigen dat het goed is om met het thema werk en mantelzorg aan de slag te gaan.”

 

Margreet Woessner, adviseur Werk&Mantelzorg

“Toen mijn alleenstaande moeder kanker kreeg, had ik een drukke baan, een dochter van 9 jaar en een zoon van 6 maanden. En net zoals zoveel anderen nu, was ik mij niet bewust dat ik mantelzorger was en dat er ondersteuningsmogelijkheden waren. Voor mij. Om te zorgen dat ik overeind bleef. Voor mijn gezin. Voor mijn moeder. Voor mijn werk. En last but not least: voor mezelf. Gelukkig was er iemand die op tijd zei: En nu moet je een stapje terug doen. Dit is er mogelijk, maak er gebruik van. Ik heb van mijn moeder afscheid kunnen nemen als een liefhebbende dochter en niet als een snauwende, oververmoeide verzorgster. Dankzij vervangende zorg van de gemeente, dankzij begrip en steun van mijn werkgever. En daar ben ik nog elke dag dankbaar voor. Er bestaat voor mij niets mooiers dan dat inzicht, dat cadeau, aan anderen te geven – aan mantelzorgers, hun leidinggevenden en hun werkgevers.”

 

Jan Anne van Dijk, adviseur Werk&Mantelzorg

“Enigszins geëmotioneerd werd ik na afloop uitgebreid bedankt door een medewerker voor de lunchbijeenkomst over de combinatie werk en mantelzorg. “Ik voelde me echt gehoord. Wat goed dat hier aandacht voor is”. Een mooie reactie, die bovendien goed illustreert dat er nog veel is te winnen in het bespreekbaar maken van de combinatie werk en mantelzorg. Voor mij heel inspirerend en motiverend om ook in 2019 weer volop met elkaar aan de bak te gaan. Heel Nederland mantelzorgvriendelijk!”