Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Kennis van Zaken bijeenkomsten voor Gemeenten

Tijdens de Kennis van Zaken bijeenkomsten presenteren we cijfers en aanpakken van gemeenten die Werk&Mantelzorg omarmd hebben. Er is ook ruimte voor intervisie, waarbij gemeenten onderling van elkaar kunnen leren over bijvoorbeeld het creëren van draagvlak, het bouwen aan een netwerk van werkgevers of borging van Werk&Mantelzorg in de eigen gemeentelijke organisatie.

Waar en wanneer

Om gemeenten te informeren en inspireren om met het thema Werk&Mantelzorg aan de slag te gaan, organiseert de Stichting Werk&Mantelzorg Kennis van Zaken bijeenkomsten per provincie. De eerste twee zijn al geweest. De eerste was in Friesland op 7 oktober, bij gastgemeente Achtkarspelen, waar de wethouder andere gemeenten heeft geënthousiasmeerd om samen met haar de uitdaging aan te gaan. De tweede was bij provincie Groningen op 11 november, waar Commissaris van de Koning René Paas gemeenten heeft geïnspireerd om het thema op te pakken.

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op:
13 november in Assen, provincie Limburg
26 november in Utrecht, provincie Utrecht

Bijeenkomst bijwonen of gastgemeente zijn?
Bijeenkomst bijwonen? Of wil jij in jouw gemeente een Kennis van Zaken bijeenkomst? Neem contact op met Martijn Tillema, adviseur van Werk&Mantelzorg m.tillema@werkenmantelzorg.nl of 06-11865894.

Gemeente als aanjager in de regio

Nederland telt ruim 350 gemeenten, zo’n 28% heeft inmiddels aandacht voor het mogelijk maken van de combinatie werk en mantelzorg. Het doel van Werk&Mantelzorg is natuurlijk dat alle Nederlandse gemeenten mantelzorgvriendelijk gaan werken. We streven ernaar dat 60% van de gemeenten eind 2020 zover is.

In anderhalf jaar tijd is het aantal gemeenten dat de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ heeft met 33,3 procent toegenomen. Dat is goed nieuws want bijna 1 op de 4 gemeenteambtenaren voeren mantelzorgtaken uit. Met de Erkenning laten gemeenten hun verantwoordelijkheid zien om vanuit de Wmo werkende mantelzorgers te ondersteunen.

Ook geven gemeenten het goede voorbeeld aan andere, lokale werkgevers en inspireren hen om ook met het thema Werk en Mantelzorg aan de slag te gaan. Mantelzorgvriendelijke werkgevers zetten in op gezonde, gemotiveerde en loyale collega’s. Door de combinatie van werk en zorgtaken mogelijk te maken, voorkomen gemeenten uitval, hoog ziekteverzuim en verminderde productiviteit.