Werk-Mantelzorg

Adviesaanvraag SER combinatie werk en mantelzorg

9 maart 2020

De SER is gevraagd advies uit te brengen over de combinatie van werk en mantelzorg, nu en in de toekomst. Minister De Jonge van VWS doet dit verzoek mede namens Minister Koolmees van SZW. Zij verwachten het advies in het voorjaar van 2021.

Mantelzorg vormt een belangrijk fundament van de zorg. Ruim 4,5 miljoen mantelzorgers nemen maar liefst 70 procent van de zorg thuis voor hun rekening. De arbeidsparticipatie van deze groep die mantelzorg verleent is 70,1 procent. De combinatie van werk en mantelzorg is nu al een forse uitdaging. Dat wordt in de toekomst nog lastiger. De zorgvraag zal verder toenemen door vergrijzing en de stijgende levensverwachting. Daarnaast nemen de personeelstekorten in de zorgsector toe. Ook wordt van werknemers steeds meer flexibiliteit verwacht en zal men langer doorwerken.

Tegelijkertijd zijn er ook kansen om de zorg anders en beter te organiseren. Op allerlei manieren wordt bijgedragen aan het faciliteren van werkenden om werk en mantelzorg te combineren. Ook wordt van bestaande zorgverlofregelingen in de praktijk weinig gebruik gemaakt.

Adviesvragen

Wat wordt er in de toekomst van ons verwacht? Hoe moeten wij ons daar op voorbereiden? Wat zijn mogelijke oplossingen voor een betere ondersteuning van mantelzorgers? Hoe kan het potentiële aanbod van mantelzorgondersteuning beter worden benut? Over deze en andere vragen zal de SER zich in zijn advies buigen.

De ministers vragen de SER bij het advies rekening te houden met de ongelijke verdeling van werk- en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Ook is gevraagd te kijken naar de lopende initiatieven en onderzoeken op het gebied van werk en mantelzorg en naar een breed scala aan vernieuwende oplossingen.

Deze adviesaanvraag volgt uit het SER-advies Een werkende combinatie (2016), waarin is aangegeven dat het verbeteren van de combinatie van arbeid en mantelzorg een verdere doordenking behoeft.

Download de adviesaanvraag