Werk-Mantelzorg

Aan de slag

Het aantrekken en vasthouden van talentvolle werknemers staat hoog op de agenda van veel werkgevers. Aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg past bij ‘goed werkgeverschap’. Het bespreekbaar maken en integreren van deze thematiek is niet vanzelfsprekend.
Hoe begin je en wat levert het je eigenlijk op?

Bespreekbaar maken

Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger. Zij vragen niet snel om hulp en komen daardoor laat in beeld, bijvoorbeeld als er een burn-out dreigt. De drempel is bovendien hoog om het bespreekbaar te maken. Mantelzorgvriendelijk werken begint daarom bij bewustwording en bespreekbaar maken.

Online survey 

Met de online survey: de Werk&Mantelzorg Monitor, breng je in beeld hoe de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer wordt ervaren door mantelzorgers, collega’s en leidinggevenden. Het onderzoek is bovendien een goede start om bewustwording te realiseren en bevat tips&tools voor zowel mantelzorgers als hun leidinggevenden.

Kosten & Baten

Voor werkgevers is een financieel gezonde organisatie een voorwaarde. Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor werk en mantelzorg financieel loont, terwijl op voorhand vele werkgevers verwachten dat het een kostenpost is. 18% van het verzuim is mantelzorg gerelateerd. En het aandeel in verzuimkosten is 19% (Onderzoek HRM CZ & GfK 2017).

Ga voor de Erkenning

‘Wij werken Mantelzorgvriendelijk’

Tips & Tools

Waarom het wiel opnieuw uitvinden? In samenwerking met werkgevers en andere partijen is veel ontwikkeld en ervaring opgedaan in de combinatie werk en mantelzorg mogelijk maken. Van concrete instrumenten voor op de werkvloer tot maatregelen voor het eigen personeelsbeleid. We hebben het hier voor je samengebracht.