Werk-Mantelzorg

Animatie Pijler 1: Bespreken

De pijler Bespreken gaat vooral om bewustwording. Wat houdt mantelzorg in en wordt er in het team en/of leidinggevende over gesproken. En dat mantelzorg iedereen kan overkomen. Vooral uit het oogpunt van preventie is het belangrijk dat leidinggevenden weten wat er thuis speelt m.b.t. mantelzorg.