Werk-Mantelzorg

Animatie Pijler 2: Beschrijven

De pijler Beschrijven gaat over de visie van de organisatie op mantelzorg. En waarom de organisatie belang hecht aan het kunnen combineren van het werk met zorgtaken. Daarbij hoort ook het vindbaar en toegankelijk maken van de regelingen en mogelijkheden.