Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Benchmark Werk& Mantelzorg maart 2017

In deze Benchmark de rapportage van de onderzoeken die de Stichting Werk&Mantelzorg in de periode 2009 tot 2017 heeft uitgevoerd naar de combinatie tussen werk en mantelzorg. Hiermee krijgt u inzicht in de situatie van mantelzorgers en in de perceptie van mantelzorgers, collega’s en leidinggevenden ten aanzien van de combinatie werk en mantelzorg.

In hoofdstuk 2: algemene informatie over hoe werkende mantelzorgers in Nederland hun baan en zorgtaken combineren.

In hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet toegelicht, zoals Werk&Mantelzorg die gehanteerd heeft binnen de deelgenomen onderzoeksorganisaties.

In hoofdstuk 4 zijn aan de hand van diverse thema’s (bekendheid, begrip, gezondheid, ondersteuning en oplossingen) de benchmarkresultaten inzichtelijk gemaakt. In totaal hebben 125 organisaties vanaf 2009 deelgenomen aan het ‘Werk&Mantelzorg onderzoek’ en hebben ruim 22.000 medewerkers de enquête ingevuld. Van hen waren bijna 5.000 mantelzorger.

Het thema ‘werk en mantelzorg’ ontwikkelt zich voortdurend in Nederland en ook binnen organisaties zijn significante verschillen te constateren tussen nu en een aantal jaren geleden. Om een representatief beeld te geven van de meest recente bevindingen ten aanzien van het thema ‘werk en mantelzorg’, is ervoor gekozen om de gegevens van de afgelopen drie jaar mee te nemen in de benchmarkcijfers van deze rapportage. In 2014, 2015 en 2016 hebben ruim 6.000 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Onder hen zijn 1.200 mantelzorgers. Daar waar opvallende ontwikkelingen en trends gesignaleerd zijn ten opzichte van de onderzoeksresultaten van vóór 2014, zijn deze in de rapportage vermeld.

Analyse maart 2017

Benchmark Werk&Mantelzorg
Download de Benchmark