Werk&Mantelzorg

Publicatie Werk&Mantelzorg Monitor 2018

16 maart 2018

Werk en (mantel)zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de praktijk blijk het een uitdagende combinatie. Het aantal en de omvang van de zorgtaken van taakcombineerders neemt in de toekomst toe, waardoor aandacht voor het thema noodzakelijk blijft.

In deze publicatie laten we u kort en bondig zien hoe Werk&Mantelzorg zich hier de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt. Welke stappen zijn gezet en welke uitdagingen we nog zien. De feiten en cijfers zijn voornamelijk afkomstig uit onze eigen Werk&Mantelzorg Monitor sinds 2009 gehouden onder 29.000 respondenten, waarvan 6.500 mantelzorgers.

Publicatie Werk&Mantelzorg Monitor 2018

Op weg naar een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat
Bekijk de publicatie