Werk-Mantelzorg

CAO Inspirator

Wij verzamelden voor jou inspirerende voorbeelden van cao afspraken over werk en mantelzorg binnen verschillende sectoren. Voorbeelden die laten zien dat het faciliteren van werkende mantelzorgers niet ingewikkeld of duur hoeft te zijn. En die veel opleveren aan tevredenheid, loyaliteit, inzetbaarheid en verzuimreductie.

Ook vind je in deze Cao Inspirator nog andere suggesties hoe je op eenvoudige wijze de combinatie werk en mantelzorg kunt faciliteren en in de cao kunt opnemen.

“Het moet thuis goed zijn om je werk goed te kunnen doen”

De CAO Inspirator is bedoeld om je te inspireren, niet om de ideale cao voor het combineren van werk en mantelzorg voor te schrijven. Want goede, werkende afspraken zijn en blijven maatwerkafspraken. Waarin werkgever en werknemer in dialoog tot de beste oplossingen komen, afgestemd op de individuele situatie van de mantelzorger en passend bij de aard van het werk en omstandigheden binnen de organisatie.

Download de CAO Inspirator

Inspirerende afspraken over werk en mantelzorg
Download de CAO Inspirator