Werk-Mantelzorg

CAO Sociaal Werk (voorbeeld)

Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 6 werknemers werk met mantelzorgtaken, binnen Sociaal Werk zelfs 1 op de 4. Naast hun werk zorgen deze werknemers voor een gehandicapt kind, hulpbehoevende ouder of voor een chronisch zieke buurtgenoot.

Cao Sociaal Werk

De cao-partijen vinden het belangrijk dat mantelzorg bespreekbaar is. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom biedt de cao Sociaal Werk faciliteiten voor mantelzorgers.

  • Faciliteiten in de cao

Als een werknemer intensieve zorg en hulp verleent, kunnen werknemer en werkgever afspraken maken over de duur van de mantelzorgtaken, de omvang van de mantelzorgtaken en de combinatie van mantelzorg met werk. De afspraken leg je vast op papier. Lees de informatie over mantelzorg na in de cao Sociaal Werk. Omdat iedere situatie anders is, geeft de cao geeft ruimte voor maatwerkoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Verschuiven van werktijden
  • Thuiswerken
  • Inzetten van het Individueel Keuzebudget voor extra verlof. Of juist voor extra budget voor zorg of hulpmiddelen die de mantelzorger ontlasten
  • Inzetten van het Loopbaanbudget voor verlof, een training mindfulness of een andere cursus gericht op ontspanning en de balans werk- privé
  • Opnemen van kort of langdurend Zorgverlof

Bekijk hier de CAO van Sociaal Werk