Werk-Mantelzorg

Checklist voor werkgevers

Een op de vijf werknemers in uw organisatie is mantelzorger. Wat betekent dat voor uw personeelsbeleid? Deze checklist geeft inzicht in hetgeen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid kan omvatten. Zie de punten als een inspiratiebron voor het goed combineren van werk en mantelzorg.

Hoe mantelzorgvriendelijk is uw organisatie?
Aan de hand van onderstaande aandachtspunten krijgt u een indruk van de situatie in uw organisatie. U kunt bepalen of extra inspanning noodzakelijk is om te komen tot personeelsbeleid, waardoor werk en langdurige zorg goed te combineren zijn. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Werk&Mantelzorg, info@werkenmantelzorg.nl of bel:0343- 477890.

Checklist
Bekendheid
0 In onze organisatie is de term mantelzorg bekend
0 Aandacht voor medewerkers met mantelzorgtaken maakt deel uit van ons
(levensfasegericht) personeelsbeleid en staat op papier.
0 Binnen onze organisatie is bekend wie mantelzorgtaken en werk combineren

0 Onze afdeling P&O en het management weten hoeveel mantelzorgers er zijn in
de organisatie
0 Het totale management heeft een visie op het thema werk en mantelzorg
0 De visie van het management is bekend binnen onze organisatie
0 De Ondernemingsraad/medezeggenschapscommissie heeft personeelsbeleid
voor medewerkers met mantelzorgtaken in onze organisatie op de agenda
staan.

 

Cultuur
0 Onze leidinggevenden spreken met medewerkers over de invloed van
privéomstandigheden op het werk
0 Onze leidinggevenden vinden het normaal en vanzelfsprekend dat
mantelzorgtaken en werk te combineren moeten zijn.
0 Werk en mantelzorg staat in formele gesprekken (zoals functioneringsgesprekken) vast op de agenda.
0 Medewerkers die mantelzorgtaken hebben, durven dit met hun leidinggevende en collega’s te bespreken.
0 Het topmanagement geeft het goede voorbeeld bij het treffen van
maatregelen voor mantelzorgers om het werk en de zorg voor anderen goed
te kunnen combineren.

Beleid en regelingen
0 Voor mantelzorgers hebben wij in onze organisatie personeelsinstrumenten en
regelingen die de combinatie van werk en zorg voor een zieke of
hulpbehoevende naaste goed mogelijk maken.
0 De wettelijke verlofregelingen en regelingen in de CAO of personeelsreglement
bieden wij actief aan aan medewerkers met zorgtaken, zoals
calamiteitenverlof, kort- en langdurend zorgverlof, aanpassing arbeidsduur.
0 Wij bieden flexibiliteit en maatwerk om werk en privé goed te combineren. Dit
kan werknemers helpen werk met mantelzorg te combineren.
Het gaat om zaken zoals:
– aangepaste werktijden

-wisseling van werkdagen
– zelfroostering
– uren opsparen
– betaald mantelzorgverlof
– thuis werken
– inschakelen van een mantelzorgmakelaar
– gebruik maken van communicatie-/vervoersmiddelen van de
organisatie
– tijdelijk stoppen met werken
– tijdelijk minder zware projecten
– meer werken in minder dagen

0 Leidinggevenden bieden medewerkers deze instrumenten en regelingen
proactief aan.
0 Leidinggevenden zijn, binnen de kaders, vrij in het maken van
maatwerkafspraken met werknemers om werk en mantelzorg goed te kunnen
combineren.
0 Leidinggevenden en P&O-medewerkers wijzen mantelzorgers op
ondersteuningsmogelijkheden, zoals steunpunten mantelzorg,
mantelzorgmakelaars, mantelzorglijn en de website www.werkenmantelzorg.nl
0 Wij hebben afspraken gemaakt met onze preventiemedewerkers en arbodienst
over hoe wij om willen gaan met medewerkers die mantelzorgtaken hebben.