Werk-Mantelzorg

Duurzame inzetbaarheid bij KPN

KPN: ‘Het is niet alleen werken en leven, maar het kan ook zijn: werken, leven en zorgen’

Tom Plug (adviseur Compensation & Benefits bij KPN) is verantwoordelijk voor het beleid rond Duurzame Inzetbaarheid bij KPN, en daarmee ook expliciet voor werkende mantelzorgers.  ‘Steeds meer mensen combineren werk en mantelzorg. Voor zowel KPN als de medewerker geldt dat we niet willen reageren als de situatie zich voordoet, maar voorbereid willen zijn.’

Bewust van mantelzorgtaken
Recent deed KPN navraag onder de medewerkers: wie combineert werk met mantelzorg? Wat bleek, mantelzorgers zijn zich niet altijd bewust van hun mantelzorgtaken.  ‘We kregen veel vragen. Een medewerker, die intensieve zorg heeft voor haar gehandicapte kind, zei bijvoorbeeld:  Dat is toch gewoon voor je kind zorgen? Of iemand vroeg: Mijn collega reist elk weekend naar de andere kant van Nederland om voor haar ouders te zorgen. Is dat mantelzorg?  Om een goede combinatie van mantelzorgtaken en werk te kunnen combineren is het belangrijk dat medewerkers bewust zijn van mantelzorg en de gevolgen daarvan. Hier is duidelijk nog een weg in te gaan .’

CAO, informatievoorziening en dialoog 
De weg naar mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid omschrijft Plug in drie stappen. ‘Allereerst hebben we mantelzorg opgenomen in de CAO. We geven daarmee direct het signaal af: wij vinden dit belangrijk als werkgever. Daarnaast wijzen we onze medewerkers actief op de mogelijkheden om mantelzorg te kunnen combineren met werk, zoals Het Nieuwe Leven & Werken, de wettelijke verlofregelingen en aanvullende regelingen die KPN heeft. Daarbij zorgen we er ook voor dat bijvoorbeeld de arbodienst en bedrijfsmaatschappelijk werk op de hoogte is. De derde stap is de ruimte die het bedrijf aan leidinggevenden biedt om in gesprek met de medewerker tot maatwerkoplossingen te komen. Om hierover de dialoog aan te kunnen gaan, is het dus ook belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden geïnformeerd zijn over dit thema. Zodat medewerkers zich realiseren: Hé, ik ben mantelzorger, en dat ze het onderwerp bespreekbaar kunnen maken met hun manager.‘

Op een prettige manier voor je eigen welzijn zorgen
Mantelzorg is onderdeel van het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid van KPN. ‘Eigen verantwoordelijkheid staat hierin centraal. Wat werkt is vanuit intrinsieke motivatie aan je ontwikkeling en vitaliteit werken en zo voor je eigen welzijn en welvaart kunnen zorgen. Als werkgever wijzen we op het belang hiervan en we stellen onze medewerkers in staat met diverse middelen. Het echt dóén is aan de medewerker: verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar toekomst. Sommige medewerkers combineren niet alleen werken en leven, maar moeten werken, leven en mantelzorg zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Ook in die gevallen nemen we het niet over van medewerkers: doe jij vandaag maar rustig aan. Dat werkt niet. Het gaat erom dat zij dat binnen KPN zelf voor elkaar kunnen krijgen.’

Tips voor andere werkgevers
Tot slot tips voor andere werkgevers die mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid willen implementeren. ‘Het begint met het belang ervan zien, niet alleen voor de medewerker maar ook voor de organisatie en de maatschappij. Dan: maak duidelijk dát je het belangrijk vindt en waarom en maak het bekend bij medewerkers, zorg dat het gesprek tot stand kan komen. Informatievoorziening is zeer belangrijk! Informeer niet alleen over de oplossingen voor een goede combinatie van werk en mantelzorg, maar geef ook informatie zodat medewerkers bewust worden: Ik ben mantelzorger.’