Benchmark gemeenten

Voor u ligt de benchmarkrapportage van de Werk&Mantelzorg onderzoeken die binnen 16 gemeenten in Nederland zijn uitgevoerd. Met dit document krijgt u inzicht in de situatie van mantelzorgers bij gemeenten en hoe mantelzorgers, collega’s en leidinggevenden tegen de
combinatie werk en mantelzorg aankijken.