Werk-Mantelzorg

Factsheet vrouwen, mannen en mantelzorg

Vrouwen die werk en mantelzorg combineren, ervaren meer combinatiedruk dan hun mannelijke mantelzorgende collega’s. Dat, terwijl ze minder werken en nagenoeg evenveel uur mantelzorg verlenen als mannen. Hoe zit dat?

Uit onderzoek van stichting Werk&Mantelzorg blijkt dat de grootste groep werkende mantelzorgers, zowel onder mannen (66%) als vrouwen (61%), 1 tot 7 uur per week mantelzorg verleent. Meer dan 8 uur mantelzorg wordt door 39% van de vrouwen en 34% van de mannen verleend. Vrouwen ervaren meer stress dan mannen, geven vaker aan last te hebben van lichamelijke klachten en komen nauwelijks aan zichzelf toe.

Meer combinatiedruk door traditionele rolverdeling en zorgidentiteit
Dat vrouwen meer combinatiedruk ervaren dan mannen, kan te maken hebben met traditionele rol- en zorgpatronen. In Nederland – waar het meest populaire kostwinnersmodel nog steeds 1,5 inkomen betreft – komt de zorg voor huishouden en kinderen grotendeels op de vrouw neer naast werk en mantelzorg. Ook verwachtingen en druk van de omgeving, – zorgvrager incluis-, om mantelzorg te verlenen, veroorzaken combinatiedruk. Vrouwen benoemen vaker dan mannen de moeite met het loslaten van de zorg.

Bekijk de factsheet vrouwen, mannen & mantelzorg

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk&Mantelzorg Monitor: Analyse database W&M 2014-2019, 24.625 werkende respondenten, waarvan 5.230 mantelzorgers; 3.715 vrouwen en 1.515 mannen.

Verschillen man-vrouw in combinatie werk en mantelzorg
Bekijk de factsheet