Werk-Mantelzorg

Factsheet Werk&Mantelzorg in de zorg

In de zorgsector is ruim 1 op de 4 werknemers mantelzorger. Zorgmedewerkers hebben vaak te maken met een ‘mantelzorgklem’: zijzelf, de naaste omgeving en de zorgvrager zien hen als meest gekwalificeerde en meest geschikte mantelzorger. De drempel is hoog om het bespreekbaar te maken. Meer nog dan in andere sectoren willen mantelzorgers in de zorg werk en privé gescheiden houden. 59% geeft aan dat hun leidinggevende niet op de hoogte is, versus 41% in andere sectoren. 71% maakt het pas bespreekbaar wanneer de combinatie niet meer gaat.

Bekijk de factsheet Werk en Mantelzorg in de zorg

Met feiten en cijfers, inspirerende praktijkvoorbeelden en tips.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk&Mantelzorg Monitor: Analyse onder ruim 7400 zorgprofessionals.

Werk en Mantelzorg in de zorg
Bekijk de factsheet