Werk-Mantelzorg

FNV: Collectieve verzekering voor werkende mantelzorgers?

Als beleidsmedewerker bij vakbond FNV vindt Linda Rigters het hoog tijd dat de combinatie van betaald werk en mantelzorg op de agenda komt van de overheid, politiek en sociale partners.

‘Door de vergrijzing en toename van het aantal mensen dat werkt zullen in de nabije toekomst steeds meer mannen en vrouwen betaald werk voor kort of langere tijd combineren met de intensieve zorg voor een naaste.’ Daarom wil Rigters betere afspraken voor werkende mantelzorgers en wil ze voorkomen dat mantelzorgers bovendien financieel in de problemen komen of zelfs ontslag moeten nemen. ‘Wij denken aan een collectieve verzekering voor werkende mantelzorgers.’

Uit een enquête van de FNV onder tweehonderd mantelzorgers blijkt dat er een grote behoefte is aan betaald verlof en het bespreekbaar maken van mantelzorg in het bedrijf om tot goede maatwerkoplossingen te komen. ‘Om mensen met zorgtaken tegemoet te komen heb je verschillende instrumenten zoals aanpassing van de werktijden, tijdelijk korter werken, eventueel dagen of dagdelen thuiswerken en verlof. We willen mantelzorg op de werkvloer bespreekbaar maken en zo ook leidinggevenden meegeven dat zij met werknemers goede afspraken moeten en kunnen maken.’

 

Collectieve verzekering voor werkende mantelzorgers

‘Wanneer mantelzorgers minder gaan werken of ontbetaald verlof opnemen, daalt ook hun inkomen sterk. Wij vinden het belangrijk dat daar een verzekering van het inkomen tegenover staat. Een collectieve verzerking voor mantelzorgers. We zijn daarom bezig met een maatschappelijke discussie over een inkomensdervingverzekering voor werkende mantelzorgers en hopen dat we met heel veel verschillende partijen tot een goed plan kunnen komen dat mantelzorgers ondersteunt en ervoor zorgt dat zij behouden kunnen blijven voor het werk. Wat we moeten voorkomen is dat de maatschappij de allerhoogste prijs gaat betalen als mantelzorgers de combinatie zorg en een betaalde baan niet meer volhouden en zelf ziek worden.’

 

Hartverscheurend

‘Om te komen tot oplossingen richting werkgevers en overheid hebben we een meldpunt mantelzorg opgericht om te leren van ervaringen van mantelzorgers. Hier kwamen vaak hartverscheurende verhalen binnen. Omdat het over de combinatie mantelzorg en werk ging, kregen we ook veel reacties van mannen. Het ergste is nog wel dat zonder maatregelen mantelzorgers vaak uiteindelijk zelf ziek worden of hun baan verliezen, omdat de combinatie werk en zorg hen te zwaar wordt. Dat wil de FNV met goede regelingen en afspraken zien te voorkomen.’