Werk-Mantelzorg

Belastingdienst: ‘Veiligheid en ruimte zijn nodig’

Frank Bakker is toen hij leidinggevende werd van Peter, direct met hem het gesprek aangegaan over zijn mantelzorgsituatie. ‘Het is heel belangrijk om afspraken te blijven monitoren en evalueren. Je moet immers ervaren of afspraken werken en nodig zijn. Als leidinggevende denk je dat je het juiste doet. Juist door de verhalen te horen, door goed met elkaar in contact te zijn en te blijven, krijg je begrip voor en inzicht in de situatie van de ander en kan je samen tot passende oplossingen komen.’

“Het is belangrijk dat je het ook in het team bespreekt”

Voor Frank begint het bij veiligheid bieden. ‘Veiligheid en ruimte om je verhaal met mij te delen. Ik creëer dat door zelf ook onderdeel van de groep te zijn. Zakelijk waar het moet, en informeel waar het kan. Dat helpt. We hebben wekelijks een gemeenschappelijk moment met het team, waarin dingen besproken kunnen worden, maar ik zoek mensen ook individueel op om erover te kunnen praten.’

Hoe staat het met begrip onder collega’s? ‘Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Collega’s en leidinggevenden’, aldus Frank. Er is bij ons zeker begrip voor elkaar. Maar bij een langdurige situatie doet het ook een groter beroep op collega’s. Dan is het belangrijk dat je het op hoofdlijnen ook in het team bespreekt. Wij hebben in ons team een goede relatie onderling. En mijn ervaring is dat als je ruimte geeft, je er ook veel voor terugkrijgt. Dat leg ik uit in het team. Het versterkt de binding. Je gaat er met elkaar voor staan. Dat is mooi. Het betaalt zich terug. Een win-win dus.’

Tips van Frank

  • Geef ruimte en blijf in gesprek met elkaar.
  • Het gesprek erover aangaan, het bespreekbaar maken is ook een verantwoordelijkheid van de werkgever, van de leidinggevende. Daar moet je als leidinggevende ook zelf actief in acteren.
  • Heel belangrijk: luisteren. En vragen: ‘wat heb je nodig? Wat kan ik, wat kunnen wij doen om te helpen?

‘De nieuwe manieren van werken, die hier mogelijk zijn, helpen ook: flexibele werktijden, thuiswerken. Maar daar zit ook een risico in. Dat mensen in de weekenden of avonden gaan zitten werken om te compenseren. Dat moet je als leidinggevende wel in de gaten houden. Ik heb liever iemand in mijn team die tijdelijk minder inzetbaar is, maar op de been blijft, dan iemand die overbelast raakt en uitvalt.’