Werk-Mantelzorg

Gemeente Den Haag zet zich in voor mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat

In gemeente Den Haag loopt het innovatieve project om werkgevers en werknemers in de gemeente te ondersteunen in de combinatie werk en mantelzorg. Wim Karreman, beleidsmedewerker Mantelzorg bij gemeente Den Haag vertelt over het belang, de ambities én uitdagingen van dit project.

In samenwerking met stichting Werk&Mantelzorg biedt de gemeente werkgevers in dit project kosteloos voorlichting, workshops, advies en begeleiding aan. Doel is om de bekendheid en de bespreekbaarheid van oplossingen op de werkvloer én daarbuiten, te verhogen. 23 Organisaties doen al mee aan dit project. Gezamenlijk hebben zij meer dan 40.600 werknemers, waarvan statistisch gezien ruim 8.000 mantelzorger zijn.

Toch is het nog niet vanzelfsprekend dat het bespreken van mantelzorgtaken van een werknemer thuishoort op de werkvloer, aldus Karreman. “Als mensen denken aan mantelzorg, denken ze in eerste instantie aan de zorgvrager, de mantelzorger en het sociale netwerk. Het op de kaart zetten van de relatie met de werkgever – wat onderdeel is van het netwerk van die mantelzorger – dat is (nog) niet vanzelfsprekend.”

Veranderende maatschappij
In 2014 ontving gemeente Den Haag zelf als werkgever de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Pogingen om Haagse werkgevers te enthousiasmeren, bleken weinig succesvol. Organisaties stonden nog veel minder open voor mantelzorgvriendelijk werken. Gelukkig ziet Karreman hier verandering in. “Je hoort de term mantelzorg dagelijks terug in het nieuws. Terwijl dat 5 jaar geleden niet het geval was.” Reden? Karreman noemt de verandering in de maatschappij, de verschuiving in zorg, van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij, meer eigen regie en eigen zeggenschap van de burger, en daarmee ook meer bekendheid met én beroep op mantelzorg.

Begrip en vertrouwen in de arbeidsrelatie
Wim Karreman spreekt duidelijk met veel betrokkenheid over het project. “Als gemeente is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen. Een goed vangnet werkt preventief en zorgt dat de mantelzorger niet omvalt. Zij zitten geregeld in een spagaat: de zorg voor naasten in combinatie met hun eigen activiteiten, waaronder werk. Als daar meer begrip voor kan zijn, dan kan dat voor die mantelzorger net even dat steuntje zijn, die hij/zij zo hard nodig heeft. Dat is volgens mij al het toverwoord: begrip – en vertrouwen in de arbeidsrelatie.”

Noodzaak
Gemeente Den Haag is overtuigd van de noodzaak om een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat te creëren. “Het is heel mooi als een werkgever inziet wat oog hebben voor de mantelzorger ook voor zijn organisatie betekent. Het mes snijdt aan twee kanten: we vragen begrip van de werkgever en bekendmaking van faciliteiten en regelingen, maar daarvoor krijgen ze ook wat terug: namelijk een meer gemotiveerde medewerker, een betere werk privé balans en meer begrip op de werkvloer voor elkaar.”

Olievlek
Wat zijn de ambities van de gemeente? “Den Haag is een grote stad. Het zou natuurlijk mooi zijn als al die organisaties in onze stad ‘mantelzorgvriendelijk-minded’ zijn. Ik merk dat steeds vaker organisaties zelf bij ons informeren: hoe kan ik mijn mantelzorgende werknemers ondersteunen? Door dit project hebben we de kennis om in gesprek te gaan met werkgevers. Stichting Werk&Mantelzorg is voorloper in mantelzorgvriendelijk werken. Zij weten het binnen organisaties als een olievlek uit te dragen – en iedereen om te krijgen om open te staan voor mantelzorgende medewerkers. Uiteindelijk ben ik tevreden als mijn baan overbodig is. Want dan is het bewustzijn rondom mantelzorg – en werk en mantelzorg volledig. Dan zijn de ondersteuningsmogelijkheden bespreekbaar en weet iedereen zijn weg hierin te vinden.”

Meer informatie over het project ‘Mantelzorg werkt! in gemeente Den Haag >>