Werk-Mantelzorg

Gemeente Vlaardingen stimuleert werk en mantelzorg

In 2016 kreeg de gemeente Vlaardingen de Erkenning ‘wij werken mantelzorgvriendelijk’. Werk en mantelzorg is nu een vast thema in de interne communicatie, maar ook in de externe. Want de gemeente stimuleert ook bedrijven in de regio om de Erkenning te verwerven.

‘Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de combinatie werk en mantelzorg nogal eens overbelasting veroorzaakt’, legt Reinier Mahulete, beleidsadviseur Jeugd en maatschappelijke ondersteuning (JMO) uit. ‘Daar willen wij mensen voor behoeden. Onze eigen medewerkers, maar ook werknemers van bedrijven in de regio. Elk bedrijf in Nederland zou de combinatie van werk en mantelzorg goed moeten regelen, want iedereen kan immers met mantelzorg te maken krijgen.’

Gemeente heeft een voorbeeldfunctie
‘Wij vinden dat wij juist als gemeente extra verantwoordelijkheid rond dit thema hebben. Allereerst kennen wij alle bedrijven al. Daarnaast hebben wij als gemeente een voorbeeldfunctie; onze verantwoordelijkheid reikt veel verder dan alleen onze eigen organisatie. En ons handelsmerk is dat wij vooral willen aanjagen, ontwikkelingen in gang willen zetten of stimuleren. De eigenlijke uitvoering ligt vaak bij andere partijen, bijvoorbeeld bij de bedrijven zelf. Maar er is vaak wel iemand nodig die de eerste steen in het water gooit. Dat is bij uitstek een rol voor de gemeente. Overigens doen wij dat wel in nauwe samenwerking met de gemeenten Maassluis en Schiedam, onze partnergemeenten.’

‘Alles wat er nodig is om de Erkenning te krijgen, hebben wij uitbesteed aan Minters Mantelzorg, het steunpunt voor mantelzorg in onze regio. Inmiddels zijn er al 8 bedrijven met de Erkenning en 1 erkenning is “in de maak”. Onze rol daarbij is vooral het thema steeds weer onder de aandacht brengen.’

Mantelzorg is al jaren een belangrijk thema
‘Voor ons als gemeente is mantelzorg sowieso al jaren een belangrijk onderwerp, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die wij uitvoeren. In de WMO is mantelzorg belangrijk en de gemeente heeft op basis van die wet ook de taak om goed voor mantelzorgers te zorgen. Daar komt bij dat de landelijke politiek de laatste paar jaren steeds sterker inzet op mantelzorg, onder de noemer van de participatiesamenleving. Daar is veel voor te zeggen, maar een groter beroep doen op mantelzorg vraagt ook dat we als samenleving nog beter voor mantelzorgers zorgen.’

Structurele ondersteuning van mantelzorgers is nodig
‘De afgelopen jaren was onze gemeentelijke ondersteuning vooral gericht op individuele mantelzorgers. Maar nu er een steeds groter beroep op mantelzorgers gedaan wordt, vinden wij ook andere, structurelere ondersteuning nodig, bijvoorbeeld via werkgevers. Vandaar onze keuze om bedrijven zo te stimuleren.’

Het goede voorbeeld geven
‘Maar als wij bedrijven in onze regio willen stimuleren om mantelzorgvriendelijk te werken, moeten wij natuurlijk zelf wel het goede voorbeeld geven’, vult Annica Ningbers, accounthouder JMO aan. ‘Daarom hebben wij als gemeente intern ingezet op de Erkenning. Het ging ons daarbij totaal niet om de Erkenning op zich, maar wel om het hele proces dat erbij hoort.

Als je toewerkt naar de Erkenning, maak je inzichtelijk wat je als organisatie voor je medewerkers doet om de combinatie van werk en mantelzorg mogelijk te maken. Mantelzorgvriendelijk werken gaat vaak vooral om laten zien wat er allemaal kan en welke regelingen er zijn om werk en mantelzorg te combineren. Je hoeft als bedrijf zelden iets nieuws op te zetten. Het draait vooral om heldere communicatie over de mogelijkheden. Daar hebben wij als gemeente hard aan gewerkt, met mooie, praktische resultaten.’