Werk-Mantelzorg

Handreiking mantelzorg en werk – TNO

Deze handreiking richt zich op het combineren van mantelzorg en werk. Het combineren van werk en het verlenen van zorg aan een naaste kan als belastend en intensief ervaren worden. Mantelzorgers geven aan dat bespreekbaarheid, steun en begrip op de werkvloer de belangrijkste voorwaarden zijn voor een goede balans tussen mantelzorg en werk. Daarnaast is het voor werknemers op zo’n moment prettig om te weten welke (wettelijke) ondersteuning beschikbaar is en zo zelf de regie over de situatie te kunnen houden. Voor de leidinggevende van een werknemer die mantelzorg verleent, is het soms onduidelijk welke mogelijkheden er zijn om de werknemer te ondersteunen. Deze handreiking geeft informatie en handvatten aan leidinggevenden en werknemers.