Werk-Mantelzorg

Persbericht: Aandacht voor mantelzorg houdt medewerkers inzetbaar!

Persbericht 6 november 2023

Nieuw onderzoek van Werk&Mantelzorg wijst uit: wanneer mantelzorgers en hun leidinggevenden samen in gesprek gaan, leidt dit bij ruim 8 op de 10 tot een goede oplossing. Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers het verschil kunnen maken om hun medewerkers inzetbaar te houden. Desondanks bespreekt 44% van de medewerkers hun mantelzorgsituatie niet met hun leidinggevende. 

Meer werken én meer zorgen
Een moeder met dementie, een kind met een beperking of een ernstig zieke partner; bijna iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg. Inmiddels combineert 1 op de 4 werknemers het werk met de zorg voor een naaste, in de zorgsector is zelfs 1 op de 3 werknemers ook mantelzorger.  

Mantelzorg heeft impact op het werk
Mantelzorg is geen keuze, het kan iedereen overkomen. Mantelzorgers willen graag blijven werken, het geeft afleiding en energie, bovendien is er vaak een financiële noodzaak. Meestal gaat het goed, maar overbelasting en uitval ligt op de loer. We zien dat werkende mantelzorgers meer gezondheidsklachten hebben dan hun collega’s en zich vaker ziekmelden. Ook geven ze een lager cijfer aan hun werk-privébalans (6,8 versus 7,4). 48% geeft mantelzorg als belangrijke reden van de gezondheidsklachten. Verder blijkt dat 23% van de mantelzorgers overweegt om minder uren te gaan werken. 11% overweegt zelfs om helemaal te stoppen met werken. 

Maak mantelzorg bespreekbaar
Werkgevers kunnen het verschil maken. En dat is makkelijker en goedkoper dan veel werkgevers denken. Alleen al aandacht en begrip voor de zorgsituatie helpt de medewerkers om werk met mantelzorg te combineren. Bespreek samen of er aanpassingen op het werk nodig zijn of juist in de thuissituatie. Omdat mantelzorgers niet altijd op de hoogte zijn van ondersteuningsmogelijkheden kunnen werkgevers hen wijzen op een mantelzorgorganisatie in de gemeente of een mantelzorgmakelaar/coach inschakelen. Zo kunnen mantelzorgers blijven werken én zorgen.  

Kans voor werkgevers
Organisaties die aandacht en begrip hebben voor werknemers met mantelzorgtaken, flexibel zijn en maatwerkoplossingen bieden, zijn een aantrekkelijke werkgever op een steeds krappere arbeidsmarkt. Daar komt nog bij dat zij hun medewerkers inzetbaar houden, (langdurig) verzuim voorkomen en op loyaliteit van hun medewerkers kunnen rekenen. 

Bekijk de hele publicatie