Werk-Mantelzorg

KLM wil werk en mantelzorg ondersteunen

Werk en mantelzorg een belangrijk thema voor KLM

Werk en mantelzorg is een belangrijk thema voor Wim Kooijman. ‘Een op de acht medewerkers is mantelzorger. Deze landelijke cijfers gelden natuurlijk ook voor KLM. Bij elkaar zijn dat heel veel mensen, die naast hun werk, veel tijd besteden aan de zorg voor een ander. Je hoort ze er niet veel over. Ze doen het in hun vrije tijd, doen het met liefde en willen niet dat hun werk eronder lijdt. Toch kan het werk in combinatie met het zorgen voor een ander, problemen opleveren die de medewerker soms niet alleen op kan lossen. Dat kunnen tijdelijke of structurele problemen zijn. Ik wil graag bereiken dat onze medewerkers in een dergelijke situatie dan bij KLM aankloppen zodat wij ze de weg kunnen wijzen of ze hulp kunnen bieden .’

Leidinggevenden bewust maken

KLM wil de medewerkers bewust maken van het thema werk en mantelzorg. ‘We besteedden er al eerder aandacht aan via onze interne media. Dit keer pakken we het nog breder op. We willen leidinggevenden uitleggen wat mantelzorg is en wat het betekent voor een werknemer. De term mantelzorger is nog geen bekend begrip bij iedereen. Ik denk dat velen, dat gold overigens ook voor mij, geen idee hebben van het aantal mensen dat mantelzorg verleent. Door daar meer bekendheid aan te geven, proberen we te bereiken dat een leidinggevende zich eerder realiseert dat een medewerker die zich ziek meldt of niet goed functioneert problemen kan hebben die zijn ontstaan bij de combinatie van werk en mantelzorg.’

Medewerkers bewust maken

‘Daarnaast pakken we ook breed uit richting medewerkers over dit thema. Niet alleen via de gebruikelijke kanalen als nieuwsbrieven binnen KLM, maar ook door filmpjes van KLM-medewerkers die zelf mantelzorger zijn. Met een filmpje kun je vaak veel beter overbrengen wat het voor iemand betekent om mantelzorger te zijn en wat het inhoudt als die hulp intensief is of langdurig wordt geboden. Ik hoop dat medewerkers daardoor eerder de stap nemen om problemen aan te kaarten die ze ondervinden op het gebied van werk en mantelzorg. Ze moeten eerder bij die leidinggevende, HR-manager, bedrijfsmaatschappelijk werk of bedrijfsarts aankloppen!Ook die mensen nemen we natuurlijk mee in deze uitgebreide informatiecampagne die we gaan organiseren.’

KLM over twee jaar

‘Over twee jaar hoop ik dat het merendeel van de leidinggevenden dan bekend is met het begrip mantelzorger. Ik hoop ook dat zij zich dan realiseren dat ‘één op de acht Nederlanders’ betekent, dat ook veel van hun mensen naast het werk bij KLM een intensieve hulptaak vervullen. Ik wil ook heel graag dat KLM’ers over twee jaar weten hoe ze hun mantelzorgtaken kunnen combineren met hun werk bij ons; dat ze dit bespreekbaar moeten maken en dat ze weten waar ze terecht kunnen als ze er niet (meer) uitkomen.’

Advies aan de beroepsgroep HR-professionals

Wim Kooijman is ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement. Zijn advies aan deze beroepsgroep van HR-professionals wat betreft mantelzorg is dat ze er een thema van moeten maken. ‘De aanname is vaak dat je dan ook allerlei nieuwe initiatieven en maatregelen moet nemen. Maar dat hoeft niet. Het is al een hele stap in de goede richting om binnen de organisatie aandacht te vragen voor het onderwerp. Veel medewerkers zijn mantelzorgers en met een bevolking die steeds meer vergrijst, neemt dat aantal alleen maar toe. Doe het ook omdat HR toch ook een beetje zorg is voor medewerkers, en daardoor ook zorg voor de organisatie.’