Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Mantelzorg en werken in een UMC

Werk&Mantelzorg heeft in 2014 samen met CNV Publieke Zaak het thema werk en mantelzorg bij de 8 academische ziekenhuizen (UMC’s) in Nederland geagendeerd. Het project maakte onderdeel uit van het Dialoog programma van SoFoKleS, sociaal fonds voor de kennissector. Het Erasmus MC heeft het voortouw genomen en heeft als eerste UMC op 9 oktober 2014 de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangen. Lees hier hun verhaal.

Aaldert Mellema, CNV Publieke Zaak: “De combinatie werk en mantelzorg wordt
steeds actueler en gaat een grote rol spelen in de arbeidsverhoudingen. Het verdient
dan ook een prominente plaats in gesprekken over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Met dit project willen wij op positieve wijze een stimulans geven aan de dialoog tussen werkgever en werknemer om gezamenlijk tot oplossingen te komen voor dit thema.” Lees het interview. Lees het persbericht.

Informatiebrochure OR Zorg&Ziekenhuis

Brochure ondernemingsraad

Wat een OR hoort te weten over de feiten, cijfers en voordelen van mantelzorgvriendelijk beleid.

Brochure Mantelzorgers
Praktische informatie, tips en handige adressen
Brochure Directie
De noodzaak en de voordelen van mantelzorgvriendelijk beleid
Brochure P&O
Welke ondersteuning is er binnen en buiten uw organisatie mogelijk?
Brochure Maak werk van mantelzorg
Maatschappelijk kader
Brochure Leidinggevenden
Praktische informatie, tips en handige adressen