Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Online onderzoek: De Werk&Mantelzorg Monitor

De Werk&Mantelzorg Monitor van stichting Werk&Mantelzorg geeft een goed beeld hoe mantelzorgers, collega’s en leidinggevenden aankijken tegen de combinatie werk en mantelzorg.

Bekijk hier de video met uitleg over het onderzoek
Bekijk hier de demoversie

De Werk&Mantelzorg Monitor verschaft langs vijf thema’s inzicht:

Bekendheid en bespreekbaarheid
In hoeverre zijn mantelzorg, mantelzorgsituaties en -regelingen bekend binnen de organisatie en bespreekbaar met collega’s & leidinggevenden.
Begrip en steun
In hoeverre heeft de werkvloer begrip voor de mantelzorgsituatie en in hoeverre wordt er steun ervaren door de mantelzorger vanuit de (werk)omgeving.
Combinatie werk en mantelzorg
In hoeverre kunnen mantelzorgers hun werk en zorgtaken combineren en welke acties worden overwogen ten behoeve van de combinatie.
Gezondheid
In hoeverre hebben mantelzorgers (vs. niet-mantelzorgers) te maken met gezondheidsklachten. In hoeverrre is verzuim mantelzorggerelateerd?
Oplossingen
In hoeverre zijn regelingen en maatwerkoplossingen bekend, welke worden aangeboden en gebruikt en aan welke regelingen is er (meer) behoefte.

Resultaat: wat levert het onderzoek uw organisatie op?

  1. Organisatiebrede bekendheid met het thema mantelzorg
  2. Inzicht in de ervaring van de combinatie werk en mantelzorg binnen uw organisatie
  3. Inzicht in verbeterpunten om aan de slag te gaan

De monitor geeft inzicht in knelpunten en handvatten voor vervolgacties en biedt ruim voldoende aanknopingspunten om invulling te geven aan de criteria voor het verkrijgen van de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’.

Voor meer informatie en een prijsopgave kunt u terecht bij onze adviseurs of neem contact op met info@werkenmantelzorg.nl, tel: 0343- 477 890.

Hoe zet ik de Werk&Mantelzorg monitor uit in mijn organisatie?
Bekijk de informatie