Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Next Step 2016-2018

Project Next Step 2016 – 2018

 

De ministeries VWS, SZW en OCW starten een gezamenlijk project, zo is te lezen in de dinsdag gepresenteerde miljoenennota.

“De inzet is om werkgevers bewust te maken van het belang werk en mantelzorg te combineren en zowel werkgevers als werknemers daarbij te ondersteunen.” Het gaat hier om het nieuwe programma van Stichting Werk&Mantelzorg, Next Step genaamd.

De titel van het programma verwijst naar de volgende fase die we ingaan. De aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg is in de afgelopen jaren toegenomen. Het thema is geagendeerd en er zijn instrumenten ontwikkeld waarmee bedrijven, gemeenten en steunorganisaties aan de slag kunnen. We zien echter ook dat er nog veel taboes en vooroordelen zijn. Werkgevers en werknemers vinden het moeilijk om met elkaar het gesprek aan te gaan over thema’s die de privésfeer raken.

Het programma Next Step richt zich op het doorbreken van deze taboes en vooroordelen. Én op het toerusten van partijen om hun rol te nemen in het mogelijk maken van de combinatie werk en mantelzorg. Het gaat hier om de fase waarin de daadwerkelijke verandering plaatsvindt.

Om dat te realiseren, richten we ons op intermediairs in het er- en herkennen van werkende mantelzorgers, zoals bedrijfsartsen en opleidingen voor toekomstige P&O en HR-professionals. Bovendien werken we aan de verbetering van de randvoorwaarden voor optimalisatie van de combinatie werk en mantelzorg. Zoals een reële beeldvorming over mantelzorg, maar ook praktische oplossingen waaronder stimulering van flexibele werkmogelijkheden. Onderdeel van onze aanpak is de Buzz on Tour langs bedrijven en gemeenten.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Nicole Walma, n.walma@werkenmantelzorg.nl tel: 06-28536818.