Werk-Mantelzorg

Océ heeft oog voor verborgen kwaliteiten mantelzorgers

Oce Technologies: ‘Werkende mantelzorgers hebben verborgen kwaliteiten’

Marianne Janssen Mantelzorgcoördinator en HR Manager & Stefanie Wienhoven, Communicatie Manager

Begin 2011 maakte Océ-Technologies voor het eerst CAO afspraken over mantelzorg. Sinds deze afspraak is Marianne als Mantelzorgcoördinator aangesteld bij Océ-Technologies in Venlo waar 2400 mensen werken. Samen met Stefanie bracht ze het thema onder de aandacht in de organisatie.

Mantelzorg vaak verborgen
Marianne: ‘Mantelzorg is iets dat verborgen is. Je ziet het niet aan mensen dat ze allerlei dingen thuis voor ouders, kinderen of hun partner doen. Sinds wij er een actueel thema van hebben gemaakt en het zijn gaan communiceren, merken we dat veel mensen daar mee te maken hebben.’

Bespreekbaar maken van het thema
Marianne: ‘Nu Océ het bespreekbaar maakt en er transparantie in biedt gaan medewerkers erover praten en komen ze bij mij advies vragen. Ik merk dat sommige zoekend zijn en vragen stellen als: ‘Hoe kan ik vorm geven aan de zorgsituatie en mijn betaalde baan’? Samen kijken we dan naar een oplossing. Ik ben er gemiddeld ca. 2 uur in de week mee bezig. We merken dat Océ veel mantelzorgers met verschillende zorgtaken in dienst heeft, zowel jong als oud.’

Regelingen voor mantelzorgers
Marianne: ‘Als ik in gesprek ga, kijk ik in eerste instantie hoe de persoon erbij zit. Stel dat de medewerker zelf mentale of lichamelijke klachten heeft gekregen naar aanleiding van het combineren van zorg en betaalde baan, dan wijs ik hem of haar op de mogelijkheid om vrijblijvend een afspraak te maken met de bedrijfsmaatschappelijk werkster of bedrijfsarts. Daarna bespreek ik de diverse verlofregelingen, die in dergelijke situaties een oplossing kunnen bieden. Ze hebben ook de mogelijkheid om tijdelijk wat minder uren te werken of te gaan telewerken. En binnenkort starten we een pilot flexibel werken voor een afdeling van 800 mensen. Bovendien wijs ik medewerkers ook altijd op externe instanties als het Steunpunt Mantelzorg in Venlo, waar verdere informatie verkregen kan worden, ervaringen met andere mantelzorgers kunnen worden uitgewisseld en waar thema bijeenkomsten worden gehouden.’

Werkende mantelzorgers hebben verborgen kwaliteiten
Stefanie: ‘Ik denk dat veel bedrijven te maken krijgen met krapte op de arbeidsmarkt.  Als je op de professionals en de oudere werknemers wilt blijven vertrouwen dan moet je ze aan je blijven verbinden.  Het mes snijdt aan twee kanten. Als de medewerker goed in zijn vel zit en zich goed op z’n werk kan richten dan is de werkgever daar ook bij gebaat. Zet de deur dus open naar medewerkers om het te bespreken. Als je dat doet heb je denk ik een eerste en hele cruciale stap gezet. De organisatie en de medewerkers worden er beter van; een duidelijke win-win situatie. Bovendien leer je ook wat over je medewerkers. Het is een verborgen kwaliteit van medewerkers dat ze naast een betaalde baan ook nog zorg verrichten. Het zegt wat van je als mens als jij voor anderen zorgt.’

Verantwoordelijk voor werkende mantelzorgers
Stefanie: ‘De mantelzorger heeft zelf de verantwoordelijkheid om naar zijn leidinggevende of de Mantelzorgcoördinator toe te stappen. Op het moment dat de medewerker dat doet is het aan de organisatie om hulp te bieden.  Dialoog is daarbij heel belangrijk. Dit leidt tot wederzijds begrip en daarmee bereik je natuurlijk al heel wat. Maar het is niet zo dat de werkgever alles kan oplossen. Het is ook een maatschappelijk onderwerp dat bij de politiek hoort. Een helpende hand vanuit de overheid naar werkgevers zouden we toejuichen. Of het nou vanuit de politiek is of vanuit een stichting. Alle hulp is welkom. Met z’n allen kunnen we veel bereiken.’