Werk-Mantelzorg

Ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers

Ondersteuning op het werk

HR
Medewerkers van de afdeling HR kunnen jou meer vertellen over het beleid, de
regelingen en eventuele cao-afspraken rondom werk en mantelzorg. Je kunt er
terecht voor vragen, informatie en advies, maar ook om even te sparren als je er
bijvoorbeeld met je leidinggevende niet uitkomt.

Bedrijfsarts of arbodienst
Heb je last van een verstoorde werk/privé balans, ervaar je stress, werkdruk of
gezondheidsklachten, ga dan tijdig in gesprek met een arbo-deskundige. De afdeling Personeelszaken kan je vertellen hoe jouw werkgever dit geregeld heeft; zelf of via een ingehuurde gecertificeerd deskundige.

Bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er
De bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er (BMW) verleent psychosociale hulpverlening: begeleiding gericht op problemen die voorkomen in de interactie tussen de persoon en zijn (werk-)omgeving. Aan de hand van een aantal gesprekken helpt een BMW tot verheldering van een situatie/probleem en de hantering of oplossing daarvan.

Vertrouwenspersoon
Iedere organisatie heeft een vertrouwenspersoon. Wil je jouw verhaal kwijt en vind je het belangrijk dat niemand het te weten komt, dan kun je terecht bij een
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

 

Ondersteuning door een vakbond
Ben je aangesloten bij een vakbond, dan kun je ook met jouw vakbond contact
opnemen. Een vakbond onderhandelt over de cao-afspraken met jouw werkgever. Bij een vakbond kun je ook terecht voor ondersteuning en advies op verschillende gebieden. Werk, inkomen, juridische vragen etc.

 

Ondersteuning door een mantelzorgmakelaar
Een mantelzorgmakelaar is een goed opgeleide tussenpersoon. Hij of zij kan je
helpen bij allerlei regeltaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of
financiën. Hierdoor hoef je zelf minder te regelen en kom je snel bij het juiste loket. De mantelzorgmakelaar kan jou bijvoorbeeld helpen bij:
– het aanvragen van een indicatie of een persoonsgebonden budget
– het invullen van formulieren
– het afstemmen van werk en privé met jouw werkgever
– het op orde krijgen van de administratie

Jouw werkgever kan een mantelzorgmakelaar voor jou inschakelen. Maar er zijn ook zelfstandige mantelzorgmakelaars. Meer informatie over de mantelzorgmakelaar kun je vinden op https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/ondersteuning/mantelzorgmakelaar/

 

Ondersteuning op medisch vlak

Huisartsen
Raadpleeg je huisarts als je last hebt van lichamelijke en/of psychische klachten.
Naast de zorg voor de patiënt hebben huisartsen (en hun praktijkondersteuners)
steeds meer aandacht voor de mantelzorger. Als het goed gaat met de mantelzorger, heeft dit een positief effect op het welbevinden van de patiënt en kan deze vaker langer thuis blijven wonen.

Patiëntenverenigingen
Patiëntenverenigingen geven informatie over specifieke ziektebeelden, bijvoorbeeld Alzheimer Vereniging Nederland, de Hartstichting etc. Voor meer informatie over patiëntenverenigingen kijk op: http://patientenvereniging.startpagina.nl/

 

Ondersteuning door een mantelzorgorganisatie
Je kunt overal in het land terecht bij een lokale of regionale organisatie voor
ondersteuning van jou als mantelzorger. Organisaties voor mantelzorgondersteuning:
– geven informatie, advies en praktische steun
– bieden een luisterend oor
– kennen het aanbod van zorg- en hulpinstanties in jouw omgeving,
waardoor zij je goed kunnen doorverwijzen
– organiseren lotgenotencontactgroepen en/of cursussen voor
mantelzorgers.

De organisaties voor mantelzorgondersteuning zijn aangesloten bij Mezzo. Je vindt ze via https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/steun-en-advies/organisaties-voor-ondersteuning-van-mantelzorgers

 

Ondersteuning bij zorg delen
Ook online vind je verschillende sites die je kunnen ondersteunen bij het delen van de zorg. Voorbeelden hiervan zijn: Sharecare.nl, Wehelpen.nl,
Nietvoormezelfalleen.nl en Carenzorgt.nl. Kijk op hun website voor meer informatie.

 

Gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Bij je gemeente kun je terecht voor:
– ondersteuning in de vorm van vervangende zorg of respijtzorg
– huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
– begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor degene die u verzorgt
– beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis
– behandeling of begeleiding van kinderen met een stoornis, beperking of
aandoening

Het gaat hier om hulp en ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In elke gemeente is de ondersteuning weer anders ingericht. Sommige gemeenten hebben een Wmo-loket of Centrum voor Jeugd en Gezin als het gaat om de zorg voor kinderen. Er zijn ook gemeenten die ‘sociale wijkteams’ of ‘buurtteams’ hebben.

 

Ondersteuning bij het zorgen
Regelhulp.nl
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Respijtwijzer.nl
Wanneer u intensief voor een ander zorgt dan is het prettig wanneer u tijdelijk de zorg kunt overdragen. Zodat u even tijd voor u zelf heeft. Wanneer u dit regelmatig doet houdt u de zorg langer vol. Het tijdelijk overdragen van de zorg heet respijtzorg. Kijk voor meer informatie over respijtzorg ook op de websites van: Zuster Jansen en Mezzo.

Ciz.nl
Heb je blijvend intensieve zorg nodig? Dan kun je wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of je daarvoor in aanmerking komt.

hulpmiddelenwijzer.nl
Je hebt hulp nodig bij alledaagse activiteiten. Maar welke oplossingen zijn er? En welke past het best bij jou? Met de Hulpmiddelenwijzer vind je de juiste oplossing voor jouw probleem.

 

Ondersteuning op juridisch en financieel gebied

Sociaal Juridische Dienstverlening
Voor vragen over wet- en regelgeving kun je terecht bij de Sociaal Juridische Dienst (SJD) van Mezzo. Bij de SJD krijg je informatie en advies over wet- en regelgeving rond mantelzorg. Ook helpen zij bij het schrijven van bezwaar- en verzoekschriften, klachtbrieven en andere officiële teksten. De SJD is bereikbaar via de Mantelzorglijn, elke werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur (0900 – 20 20 496 (€ 0,10 per minuut). Of per e-mail via wegwijzer@mezzo.nl.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Het pgb is een budget dat je toegekend krijgt om zelf zorgverleners in te huren voor de zorg die je nodig hebt. Of om zelf hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Ben je chronisch ziek of heb je een beperking of aandoening? Neem zelf het heft in handen en regel zelf je eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen. Meer informatie vind je op: www.pgb.nl

 

Zorgverzekeraars
Iedere zorgverzekeraar biedt ondersteuning op het gebied van mantelzorg. Dit kan zijn door middel van vergoedingen voor het inschakelen van een
mantelzorgmakelaar, voor respijtzorg, ergotherapie, verzorgingshotel, psychologische zorg etc. Er zijn meer zorgverzekeraars die deze activiteiten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Op de website van Mezzo vind je een vergelijking van de beste zorgverzekeraars voor mantelzorg. Klik hier voor meer informatie.