Werk-Mantelzorg

Onze kernwaarde is dat je goed voor je personeel moet zijn

Interview met Peggy van Leurs. Als eigenaar van Tuincentrum Leurs doet zij de directievoering samen  met haar partner Bart Renkens. 

 

Tuincentrum Leurs is een familiebedrijf met ongeveer 300 medewerkers: de helft is student, zij werken 1 dag per week bij Leurs en gaan 4 dagen naar school 

  

Het is normaal 

Al jaren verzorgt Tuincentrum Leurs de bloemetjes op de Dag van de Mantelzorg. ‘Mantelzorg is een bekend fenomeen. Wij zijn altijd al erg bezig geweest met de werk-privébalans van onze mensen en daar hoort mantelzorg bij. Ik denk dat we ongeveer 10 medewerkers hebben met mantelzorgtaken. Zij willen daarmee niet op de voorgrond treden, het is normaal dat je voor een familielid zorgt, dat hoeft geen aparte naam te hebben.’ 

 

Je regelt het samen 

Medewerkers werken in drukke tijden meer uren en in minder drukke tijden minder uren. Volgens de Cao hebben we 35% bandbreedte om mensen meer uren in te zetten, zo kun je door de seizoenen heen laveren. Los daarvan: als je een leuk team hebt en er is iets, dan regel je het samen. Of dat nu vanwege mantelzorg is of niet, je zorgt goed voor elkaar.’ 

Tuincentrum Leurs heeft zo’n 30 afdelingen. Elke afdeling heeft een teamleider en een assistent teamleider, alle afdelingen hebben ook een supervisor. Als een medewerker in de knel komt kan deze terecht bij een van hen of bij personeelszaken. Het maakt eigenlijk niet uit bij wie, er is onderling veel contact. Uiteindelijk moet het wel via personeelszaken geregeld worden. Iedereen in ons bedrijf weet ook dat dit soort zaken intern gewoon goed geregeld worden.  

 

Als je zelf niet happy bent, kun je ook niet goed voor anderen zorgen  

Tuincentrum Leurs heeft een visie en missie voor het hele bedrijf. ‘Elke afdeling maakt hiervan afgeleid een eigen visie en missie, waarin ze benoemen wat voor hun afdeling belangrijk is. Daar oefenen wij geen invloed op. Een van de kernwaarden van ons bedrijf is bijvoorbeeld dat je goed voor je personeel moet zijn. Dan komen er altijd dingen uit als: oprecht naar je personeel luisteren, zorgen dat iemand zich begrepen voelt, er zijn voor elkaar. Om een voorbeeld te noemen, de hoofdvisie en missie is geluksmomentjes creëren: voor jezelf, je collega’s en de gasten. Ook in deze volgorde, want als je zelf niet happy bent, kun je ook niet goed voor anderen zorgen.’ 

 

Alles is bespreekbaar 

Bijna alles is mogelijk voor medewerkers met kinderen tot 12 jaar of met mantelzorgtaken. Maar ook voor bijvoorbeeld een studie als dat voor een medewerker belangrijk is. Medewerkers mogen extra wensen opgeven. We maken samen een plan op maat. Soms gaat het om toestemming voor het sparen van overwerkuren zodat je deze kunt inzetten om bijvoorbeeld mee te gaan naar het ziekenhuis. Maar het kan ook zijn dat je een extra vaste vrije dag nodig hebt. Dan maken we voor jou die uitzondering, alles is bespreekbaar. Die wensen worden voor een jaar vastgelegd en elk jaar geëvalueerd. Het kan zijn dat je kinderen inmiddels 12 jaar zijn of dat de mantelzorg inmiddels is opgehouden of de studie is afgerond. 

 

Geen discussie 

Verlof, kortdurend en langdurend is bekend bij tuincentrum Leurs. ‘Daar wordt geregeld gebruik van gemaakt. Ja absoluut. Onverwachts naar huis? Dan is dat zo. Dat is dan calamiteitenverlof of er wordt iets verschoven met werktijden, dat wordt per persoon bekeken. We zijn flexibel en kunnen snel schakelen. Geen discussie, als er wat is mag iemand naar huis. We kunnen dat opvangen en als het niet kan dan hebben wij pech gehad. Dat past bij de visie van geluksmomentjes. Als jij hier rondloopt met het idee dat het thuis niet goed loopt, kun jij niet goed functioneren.’ 

 

Het is geven en nemen 

Het is geven en nemen van elkaar en soms merk je wel eens dat de mantelzorg helemaal bij één persoon wordt neergelegd terwijl er thuis nog iemand is. Dan geef je iemand wel een helpende hand. Naast een vertrouwenspersoon in ons bedrijf heeft ook de arboarts een vertrouwensfunctie. Ook hebben we twee psychologen aan ons bedrijf verbonden die we inschakelen als iemand helemaal vastloopt. Dan laten we de medewerker coachen om het thuis beter geregeld te krijgen.  

 

Ga in gesprek 

‘Ga in gesprek. Als we het niet weten kunnen we je ook niet helpen. En voor leidinggevenden geldt: Neem mensen serieus, luister en zorg voor serieuze terugkoppeling. Dat past bij onze visie: er voor elkaar zijn. We zijn een bedrijf voor en door mensen.