Werk-Mantelzorg

Project Ondersteuning werkende mantelzorgers

Mantelzorgspreekuur

 

In het project ‘Hoe werkt jouw combinatie mantelzorg en werk?’ helpen we werkende mantelzorgers bewust(er) keuzes te maken door hen te informeren, ondersteunen en begeleiden in de mogelijkheden die er zijn. Pilots met een mantelzorgspreekuur vinden plaats bij onder meer ’s Heeren Loo, Provincie Zuid Holland en Versa Welzijn. Bianca Mokkenstorm is re-integratiespecialist en coördineert het project bij ’s Heeren Loo. Natalia Vermeulen is mantelzorgadviseur en coach bij MantelzorgNL en ondersteunt de deelnemende mantelzorgers. Zij vertellen:

Bianca: “Ik ben heel enthousiast over het mantelzorgspreekuur. Mensen zijn dankbaar dat ze een coach toegewezen hebben gekregen. Ze bedanken mij persoonlijk voor het leggen van het contact. Ook mensen die eerder de boot afhielden, terwijl ik ze wel zag worstelen. Vooral ook de praktische handvatten die ze hebben gekregen, benoemen ze. Natalia heeft mensen concreet kunnen helpen. Ze heeft diverse acties uitgezet, informatie voor mensen opgezocht en telefoonnummers uitgedeeld van instanties waar mensen echt mee geholpen zijn.”

Natalia: “Ik sta er elke keer van te kijken hoe snel mensen bereid zijn open over hun situatie te spreken. Het scheelt dat ik onafhankelijk ben. Mensen delen persoonlijke dingen. Waar ik ook echt op kan inspelen. In een sessie van drie kwartier tot een uur komen we echt ergens. Mensen willen gehoord worden en een check: doe ik de juiste dingen, vaar ik de juiste koers. Ze hebben behoefte aan praktische tips over ondersteuningsmogelijkheden en wet- en regelgeving. Gaandeweg het gesprek gaan we ook naar eigen gedragsverandering kijken.”

Succesfactor mantelzorgspreekuur
Bianca: “We hebben bedrijfsmaatschappelijk werk in huis. Maar mensen leggen zelf niet de link dat ze daar ook met specifieke mantelzorgvragen terecht kunnen. Het stickertje ‘mantelzorgspreekuur’ maakt dat veel duidelijker en zichtbaarder. Natalia heeft veel kennis en expertise in huis op mantelzorggebied. Dat geeft medewerkers vertrouwen en veiligheid. Ze weten: hier kan ik met mijn problemen terecht.”

Bianca: ‘Het grote aantal inschrijvingen overtreft alle verwachtingen. De drempel om er naartoe te gaan, is laag en mensen vinden het fijn om even zelf in vertrouwde handen te zijn. Mensen geven terug dat ze zich gehoord voelen en daadwerkelijk geholpen zijn. We gaan er dan ook zeker een vervolg aan geven.’

Het mantelzorgspreekuur is een pilot, hoe nu verder?
Bianca: “Het liefst zou ik de expertise van een mantelzorgadviseur en coach als Natalia blijven inzetten. Het zou mooi zijn als we elkaar kunnen aanvullen en versterken. Wij verwijzen wanneer nodig door naar het mantelzorgspreekuur en het mantelzorgspreekuur brengt onder de aandacht dat mensen ook bij bedrijfsmaatschappelijk werk en HR terecht kunnen. Het zou goed zijn om te onderzoeken of de zorgverzekering het mantelzorgspreekuur zou kunnen vergoeden, of hier een bijdrage aan kan bieden. Deze ondersteuning is immers net zo belangrijk als bijvoorbeeld het bieden van fysiotherapie.”

Het project is een samenwerking met Mantelzorg NL en wordt mogelijk gemaakt door Instituut GAK.

Meer weten over dit project?