Werk-Mantelzorg

Bespreekbaar maken loont, voor werkgever en werknemer.

Steeds meer mensen combineren werk met mantelzorg. Bespreekbaarheid, steun en begrip op de werkvloer blijken de belangrijkste voorwaarden voor een goede balans. Bespreekbaar maken loont, voor werkgever en werknemer.

Zo zegt 86% van de mantelzorgers die het bespreekbaar maken, met de leidinggevende tot een goede oplossing te zijn gekomen. En mantelzorgers die begrip ervaren, hebben minder vaak lichamelijke klachten en stress en melden zich minder vaak ziek.

Toch stelt 44% van de mantelzorgers hun leidinggevende niet op de hoogte. We moeten blijven werken aan het doorbreken van taboes en drempel naar bespreekbaarheid blijven verlagen.

In deze publicatie nemen we u mee in de ontwikkelingen die we zien waar het de combinatie werk en mantelzorg betreft. Aan de hand van feiten en cijfers van de afgelopen jaren lichten we de thema’s bespreekbaarheid, ondersteuning, cultuur, beleid en regelingen toe; de belangrijkste voorwaarden voor mantelzorgvriendelijk werken en de pijlers van een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat.

Download de publicatie Werk & Mantelzorg Monitor 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk&Mantelzorg Monitor 2020: Analyse database W&M 2014-2019, 24.627 werkende respondenten, waarvan 5.321 mantelzorgers.

Op weg naar een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat
Download de publicatie