Werk-Mantelzorg

‘Ruimte voor mantelzorg hoort bij goed HR-beleid’

Elke werkgever moet medewerkers ruimte geven voor mantelzorg. Dat hoort bij goed voor je personeel zorgen, vindt Paul Boselie, hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht. ‘Maatschappelijke ontwikkelingen vragen erom. En ruimte geven voor mantelzorg kost je veel minder dan de burn-out van een overbelaste medewerker.’

‘De overheid trekt zich steeds meer terug, ouderen wonen langer thuis en er wordt steeds meer zelfredzaamheid van mensen verwacht’, legt Paul Boselie uit. ‘Dus komt er steeds meer op het bordje van de burgers terecht, ook de mantelzorg. Maar veel mensen werken ook, en zo krijgt elke organisatie vroeg of laat te maken met werknemers die ook mantelzorg verlenen.’

Kosten voorkomen
‘Uit allerlei onderzoeken blijkt dat een gezond bedrijf het financieel goed doet, maatschappelijk verantwoord onderneemt en goed voor zijn personeel zorgt. Die drie elementen gaan altijd samen. Ruimte geven voor mantelzorg hoort dus gewoon bij goed werkgeverschap.
Ook om financiële redenen doe je daar als werkgever verstandig aan. De combinatie van werk en mantelzorg kan medewerkers kwetsbaar maken voor uitval. Langdurig ziekteverzuim is een grote kostenpost voor organisaties en die kosten wil je zo veel mogelijk voorkomen. Dat is gemakkelijker dan je denkt. Voor medewerkers is alleen al de erkenning van hun situatie een belangrijke steun in de rug.’

Zich verbonden voelen
Nog steeds zijn er werkgevers die het thema negeren. ‘Onverstandig’, vindt Paul Boselie. ‘Een uitgebalanceerd HRM-beleid en medewerkers dus ook ruimte geven om werk en mantelzorg te combineren, levert je organisatie juist veel op. Je medewerkers voelen zich er goed bij, je bevordert de continuïteit in je werk en je medewerkers voelen zich sterker met je organisatie verbonden. Als jij goed voor je medewerkers zorgt, lopen zij ook een stap harder voor jou, als dat nodig is.’
Daar komt nog bij dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. ‘Ruimte geven voor mantelzorg biedt je een strategisch voordeel ten opzichte van je concurrenten. Potentiële werknemers zullen je organisatie daar zeker op beoordelen.’

Begin klein
‘Je werknemers zijn je kapitaal en het succes van een onderneming zit ‘m altijd in de mensen. Koester ze. Je hoeft daarvoor niet allerlei regels in het leven te roepen, want die kunnen juist verstikkend werken. Het draait om maatwerk en inlevingsvermogen. Experimenteer en begin klein. Werk van onderaf en niet top-down. Dat is het effectiefst. Daarbij zijn de leidinggevenden cruciaal. Kunnen, mogen en willen zij goede afspraken met medewerkers maken? Krijgen ze daar vanuit de organisatiestrategie de ruimte voor?’

Zorg voor samenhang
‘Wat mij betreft hoort ruimte voor mantelzorg bieden gewoon bij de algemene HR-strategie. Verbind mantelzorg bijvoorbeeld met onderwerpen als werkdruk en werkstress en leidinggeven. Ze grijpen allemaal op elkaar in. Een sterke organisatie ziet dat en zorgt voor samenhangend HR-beleid.’