Werk-Mantelzorg

Samenwerking gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht start campagne Werk & Mantelzorg

Dit najaar start de campagne in gemeente Stichtse Vecht om als gemeentelijke organisatie de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ te verwerven, maar ook om werkgevers en werknemers in de gemeente Stichtse Vecht te ondersteunen in de combinatie van werk en mantelzorg. Wethouder Jacqueline Koops die mantelzorg in haar portefeuille heeft: ”We hebben met het College van B&W mantelzorg tot bestuurlijk topdossier bestempeld.”

Koops: “Als gemeente zien we de grote inzet van mantelzorgers en we waarderen die enorm. De zorg voor elkaar van inwoners is heel waardevol. Tegelijk zien we ook dat mantelzorg naast voldoening geven, ook heel zwaar kan zijn. Dit kan onder meer het geval zijn voor jonge mantelzorgers, voor mantelzorgers van mensen met dementie, en ook voor de mensen die de intensieve zorg voor een naaste combineren met werk. Onderdeel van een uitgebreid pakket van maatregelen is onze campagne voor de ondersteuning van de combinatie van werk en mantelzorg. Wij willen daarmee de bekendheid en de bespreekbaarheid van oplossingen op de werkvloer én daarbuiten verhogen”.

Voordelen voor werkgever en werknemers
Als werkgever krijgt de gemeentelijke organisatie zelf ook steeds meer te maken met werknemers die tevens mantelzorger zijn. Gemeentesecretaris Annette van Hussel:”Een gezonde balans tussen werk, vrije tijd en zorg is van groot belang. Wij willen als gemeente onze eigen werknemers in staat stellen om hun werk zo goed mogelijk te combineren met mantelzorg. Dit komt de organisatie ten goede, daar ben ik van overtuigd. Het zal ziekteverzuim voorkomen en tot groter tevredenheid leiden onder onze mensen. Dat is goed voor de organisatie als geheel. Daarom willen wij als gemeentelijke organisatie de Erkenning voor een mantelzorgvriendelijk personeelbeleid verwerven, daar gaan we ons de komende tijd voor inzetten.”De gemeente gaat in de eigen organisatie in gesprek met mantelzorgers om van hen te horen wat er nodig is om het werk zo goed mogelijk te combineren met de zorg voor een chronisch zieke of gehandicapte (schoon)ouder, partner of kind. En samen met het lokale Steunpunt Mantelzorg gaat de gemeente de boer op om een koplopersgroep van werkgevers uit uiteenlopende sectoren bijeen brengen, om als voorbeeld en als aanjager te fungeren voor andere werkgevers. De gemeente wordt daarin ondersteund door de stichting Werk & Mantelzorg.Meer weten over dit project? Neem contact op met Lenette van Tienhoven
06-33 7347 88 ,  l.vantienhoven@werkenmantelzorg.nl