Werk-Mantelzorg

Samenwerking VNO-NCW en MKB Nederland

VNO-NCW en MKB-Nederland en Werk&Mantelzorg gaan samen voor een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat

1 op de 4 werkenden combineert werk en mantelzorg en dit aantal groeit. 18 procent van het ziekteverzuim bij werkgevers is mantelzorg gerelateerd. Alhoewel dit percentage
aantoonbaar omlaag kan worden gebracht door samen naar oplossingen te zoeken en flexibel te zijn naar elkaar, zijn werkgevers zich daar niet altijd van bewust. VNO-NCW,
MKB Nederland, de ministeries van VWS en SZW en Werk&Mantelzorg ondertekenden daarom een akkoord met als doel om de combinatie van werk en mantelzorg
bespreekbaar te maken op de werkvloer.

Samenwerken aan een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat
Alle partijen hechten groot belang aan mogelijkheden voor werknemers om mantelzorg te kunnen verlenen en onderschrijven het maatschappelijk belang en de waarde van
mantelzorg in de maatschappij. Mantelzorg is van grote betekenis: voor de samenleving als geheel, voor de mensen die het geven of ontvangen en voor samenwerking met
(zorg)professionals. Het tijdig in gesprek gaan draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen en vitale organisaties en kan verzuim en uitval door overbelasting voorkomen.

Bespreekbaar maken en maatwerk
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het essentieel is om mantelzorg bespreekbaar te maken in ondernemingen. En ook om te laten weten welke mogelijkheden er zijn om werk
en mantelzorg te combineren. Het blijkt niet altijd vanzelfsprekend te zijn dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Het is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker om binnen de mogelijkheden te komen tot wederzijds werkende afspraken en oplossingen. Daarom is
hiervoor extra aandacht nodig. Behalve het thema agenderen, willen ze ervaringen en inzichten met betrekking tot de combinatie werk en mantelzorg delen.

Aan de slag
Door middel van een branchespecifieke aanpak worden werkgevers gestimuleerd en gefaciliteerd om met het thema aan de slag te gaan, middels o.a. kennis van zaken
bijeenkomsten, videoportretten, factsheets en praktische toolkits. Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap levert een win-win situatie op, voor werknemer én
werkgever. Het is niet ingewikkeld en een oplossing hoeft niet veel tijd of geld te kosten! Werk&Mantelzorg publiceerde hierover een factsheet (zie hier).

Over Stichting Werk&Mantelzorg
Werk&Mantelzorg, opgericht door Mantelzorg NL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg en Qidos, HR trainings- en adviesbureau. Streven is om de combinatie werk en mantelzorg in Nederland beter mogelijk te maken. Om de ambitie van een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat te realiseren, werkt de stichting samen met werkgevers, overheid, gemeenten,
werknemersorganisaties en mantelzorgers. http://www.werkenmantelzorg.nl