Werk-Mantelzorg

Sterke samenwerking in gemeente Emmen

In Emmen wonen 12.000 werkende mantelzorgers. Steun van werkgevers voor deze mantelzorgers is belangrijk.  Maar hoe bereik je deze werkgevers vanuit de gemeente? Gerhard Groen, beleidsadviseur sociaal bij de gemeente Emmen: ‘Werkgevers zijn druk. Dit betekent dat je niet zomaar binnenkomt met het thema mantelzorg bij een werkgever.’

Samenwerking
Het is de start van een mooie samenwerking tussen gemeente Emmen en De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) de belangenbehartiger voor ruim 300 ondernemers gevestigd op één van de bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen. Liesbeth Horstmann, projectleider bij VPB: ‘We zijn steeds meer de nut en noodzaak van het ondersteunen van mantelzorgers  gaan in zien. Dit heeft te maken met de demografische ontwikkelingen in Emmen: enerzijds vergrijzing, en anderzijds trekt de jeugd weg.  Het gaat knellen op de arbeidsmarkt. Ons doel is om mantelzorg ‘gewoon’ te laten worden en hierdoor de medewerkers op de bedrijventerreinen inzetbaar te houden.’

Nulmeting werk en mantelzorg
In 2011 organiseert Gemeente Emmen en de VPB een eerste bijeenkomst. Met onder meer Rogier van Boxtel, CEO van Menzis en warm pleitbezorger voor ‘werk en mantelzorg’. Om werkgevers over de streep te trekken bieden gemeente Emmen en VPB een gratis nulmeting aan: waar staat de organisatie wat betreft werk en mantelzorg. Eén van de deelnemers hieraan is Dokter Schoonmaakorganisatie. Jelle Dokter: ‘De  VPB en gemeente Emmen hebben ons de ogen geopend en op weg geholpen met mantelzorgvriendelijk beleid.’

Lager ziekteverzuim en aantrekkelijke werkgever

Toch was Dokter niet direct enthousiast. ‘Aanvankelijk was ik wel sceptisch, maar uit onderzoek bleek dat veel meer van onze medewerkers mantelzorgtaken hebben dan verwacht, namelijk 1 op de 5. Voor ons als bedrijf is mantelzorg pas een last wanneer wij niet komen tot een passende oplossing om werk en privé goed te kunnen combineren. Kunnen wij dit wel, dan geloven wij dat deze medewerker een ambassadeur voor ons bedrijf wordt. Soms kun je door kleine en simpele aanpassingen, bijvoorbeeld het aanpassen van de werktijd voorkomen dat een medewerker uitvalt. Met mantelzorgvriendelijk beleid hebben we een lager ziekteverzuim, onderscheiden we ons en zijn we een aantrekkelijke werkgever.’

Struikelblok

Liesbeth Horstmann vertelt dat het in deze tijd niet altijd gemakkelijk is om werkgevers te overtuigen. ‘De werkgevers zijn wel enthousiast, maar je merkt dat men momenteel aan het overleven is, het eigen bedrijf overeind houden is prioriteit nummer één. Door te blijven informeren en met voorbeelden te komen blijven de leden op de hoogte en weet men ons te vinden. Met één op één gesprekken overtuigen we de ondernemers om mee te doen met het project. Je moet werkgevers de kans geven om het te plaatsen binnen hun eigen tijdslijn.’

Re-integratie (ex)mantelzorgers
Op dit moment is gemeente Emmen met VPB gestart met een nieuw project om (ex)mantelzorgers te ondersteunen om weer de arbeidsmarkt te betreden. Met werkervaringsplaatsen bij VPB kunnen onder meer (ex)mantelzorgers werkervaring opdoen. ‘Het doel is om de re-integrerende mantelzorger werkervaring te bieden, inclusief een sollicitatieprocedure en vaste stageopdracht. Uiteindelijk is het dan mooi dat ze uitstromen naar één van onze leden en daar aan de slag kunnen. Gerhard Groen: ‘Aandacht voor mantelzorgers is belangrijk. Ik hoop en verwacht dat ook mijn kinderen, wanneer zij ouder worden, in een wereld zullen leven waarin mensen elkaar helpen waar dat nodig is.’

Tips voor andere gemeenten om werkgevers bewust te maken van werk en mantelzorg
• Zoek aansluiting bij bestaande, actieve platforms van werkgevers.
• Zoek daarbij win-win oplossingen, waarbij je je als gemeente goed verplaatst in de huid van de werkgevers en hun ondersteuners.
•  Zet daarvoor als nodig (beperkte) middelen in en genereer aandacht voor de vervolgactiviteiten in alle lokale communicatiekanalen.

Foto: In mei 2017 bezocht de Werk&Mantelzorg Buzz on Tour de gemeente Emmen en VPB Emmen.