Werk-Mantelzorg

Vostermans Companies: ‘Balans tussen geven en nemen’

‘Wij zetten sterk in op preventie en het faciliteren van hulp voor werkende mantelzorgers’

Geert Vergeldt, HR manager bij Vostermans Companies

‘Vostermans is producent van onder andere ventilatoren en regelapparatuur voor de agrarische en industriële markt. 30 jaar geleden ben ik bij dit bedrijf gestart binnen de afdeling financiële administratie.  Daar zag ik welke (financiële) gevolgen ziekteverzuim  had voor de organisatie. We hadden begin negentiger jaren  te maken met 8 tot 12% verzuim per jaar. Toen ik later in de HR functie terecht kwam was verzuimbeleid een van de eerste projecten waar ik mee gestart ben om dit te beïnvloeden en te beperken.  Door onderzoek te doen kwam ik erachter dat privé situaties, mentale problematiek, relatieproblemen etc.  oorzaken waren van ons hoge verzuim. We zijn vervolgens gaan nadenken over hoe we dat kunnen beïnvloeden door preventief te denken en handelen en het neerzetten van
een goede verzuimmanagementorganisatie’.

Aandacht voor mantelzorg
‘Een paar jaar geleden werden we met mantelzorg geconfronteerd. Een medewerker vertelde me dat hij moeite had om het werk te combineren met de zorgverlening voor een familielid. We realiseerden ons dat door dit soort situaties meer medewerkers in de knel kunnen komen. Op dit moment is het aantal mantelzorgers binnen onze organisatie klein. Maar we krijgen in de toekomst te maken met vergrijzing en een terugtredende overheid
waardoor het steeds lastiger wordt om zorg snel zelf te organiseren. De behoefte van medewerkers om  zorg te kunnen combineren met hun werk kan daardoor toenemen. Daar moet je nu al op inspelen. Daarom hebben wij een mantelzorgmakelaar toegevoegd aan ons preventienetwerk’.  

Preventienetwerk van hulpverlening aan medewerkers
‘Ons netwerk bestaat niet alleen uit een mantelzorgmakelaar. Ook budgethulpverlening, mentale hulp, coaches, mediation,  jeugdhulpverlening, gezinshulp, relatietherapie, fysiotherapie etc. bevinden zich in ons preventienetwerk en zijn binnen 24 tot 48 uur beschikbaar.  Iedereen maakt in zijn leven wel een keer mee dat hij het moeilijk heeft.  Als werkgever kun je dan zeggen ‘dat is jouw probleem’ maar de impact die het heeft op het functioneren in de organisatie kan groot zijn. Daarom zetten wij sterk in op preventie en het faciliteren van allerlei vormen van hulp. En naast dit beleid willen we natuurlijk ook als een goede en meedenkende werkgever  in de regio te boek staan’.

Bedrijfseconomische voordelen
‘Bedrijfseconomisch gezien kan ons preventiebeleid aantoonbaar financieel resultaat laten zien namelijk de afgelopen 10 jaar een ziekteverzuimpercentage tussen de 1,9 en 3%. Met zo’n  275 medewerkers in dienst praat je al gauw over € 120.000,- euro aan kosten voor elk procent ziekteverzuim’.  En als je nagaat dat we ongeveer  €35.000 euro per jaar investeren  aan een bedrijfsarts, mantelzorgmakelaar, psycholoog en alles wat met preventie te maakt heeft dan hoef je  niet zo lang na te denken over het resultaat van deze investeringen.  Bedrijfseconomisch gezien levert het rendement op om een sociaal en betrokken bedrijf te zijn voor je werknemers’.

Verantwoordelijkheid
‘Ik probeer zoveel mogelijk uit te gaan van onze eigen kracht. De motivatie om aandacht te hebben voor werkende mantelzorgers en preventief beleid moet vanuit de organisatie zelf komen. En niet door subsidie of wet- en regelgeving van de overheid.  Wij doen het omdat we willen bereiken dat onze medewerkers zoveel mogelijk in huis zijn in plaats van thuis. De betrokkenheid van de werknemers met het bedrijf groeit, en er ontstaat een goede balans van geven en nemen. Wij staan klaar voor medewerkers als ze ons nodig hebben en daardoor staan zij klaar voor ons als wij ze nodig hebben. Het is een win-win situatie’.