Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

W&M samenwerking Minters Mantelzorg

Werk&Mantelzorg met Minters Mantelzorg

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vinden mantelzorg een belangrijk thema en willen met hun beleid de mantelzorgers in de stad zo goed mogelijk versterken in hun positie en ondersteunen bij de uitvoering van hun mantelzorgtaken. Een belangrijk onderdeel van de uitvoeringsagenda is de combinatie werk en mantelzorg.

Minters mantelzorg is het kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals in de regio van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De combinatie werk en mantelzorg is een van de aandachtsgebieden die zij namens de drie gemeenten uitvoert. De doelstelling is om het thema werk en mantelzorg bij meerdere werkgevers in de regio op de agenda te zetten. Begin dit jaar is daarvoor het project Werk en Mantelzorg @Maassluis @Vlaardingen @Schiedam gestart.

Sinds april dit jaar, is Jeanet van Lieshout voor Minters Mantelzorg aan de slag als projectleider werk en mantelzorg. Zij begeleidt organisaties en bedrijven in de drie gemeenten naar de landelijke Erkenning ‘wij werken mantelzorgvriendelijk’.

Betrokken bedrijven
8 werkgevers hebben hun deelname aan het project inmiddels toegezegd. Dit zijn St. Elckerlyc, Cedrah (woonzorgcentrum Uitzicht), gemeente Maassluis, gemeente Schiedam, Philadelphia zorg, Minters, Argos zorggroep en Zonnehuisgroep Vlaardingen. Samen met de gemeente Vlaardingen en Hoogendoorn, zij hebben reeds de Erkenning ‘wij werken mantelzorgvriendelijk’, zijn zij koploper in de regio op dit thema.

Jeanet: ‘Een belangrijke succesfactor bij het werven van bedrijven is om in gesprek te gaan met regionale ondernemersverenigingen. Zij zijn bekend met organisaties die open staan voor deze vraagstukken en voorop lopen met hun HR-beleid. Een andere ingang is via de gemeenten. Zij hebben ‘warme contacten’ in de regio. Denk b.v. aan hotels, schoonmaakbedrijven, bouwbedrijven etc.’

Aanpak
Samen met HR wordt bekeken welke aanpak het beste past. Dit is afhankelijk van de organisatiedoelstellingen, de omvang van de organisatie, het huidige personeelsbeleid etc. De interventies verschillen dan ook per organisatie:
•    Een onderzoek.
•    Een bewustwordingscampagne.
•    Een workshop voor leidinggevenden om in de lijn meer bewustwording te creeren. Hier is HR ook vaak bij aanwezig om meer te weten te komen over het thema en de ondersteuningsmogelijkheden.
•    Informatie delen via intranet, personeelsbladen en andere media.
•    Bijeenkomst(en) voor mantelzorgers waar zij ervaringen delen en tips uitwisselen’.
•    Aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
•    Forum voor werkende mantelzorgers binnen de organisatie.

‘Tot slot een belangrijke tip bij het inzetten van de interventies: houd het klein en zorg dat je informatie in hapklare brokken aan kunt leveren. Sluit heel goed aan bij DAT wat de organisatie nodig heeft’.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Jeanet van Lieshout, j.vanlieshout@werkenmantelzorg.nl of bel: 06-30728381.