Werk-Mantelzorg

Workshop: Aan de slag

Workshop Aan de slag

Maak een plan van aanpak voor mantelzorgvriendelijk beleid

Deze workshop is bedoeld voor het projectteam dat aan de slag gaat met mantelzorgvriendelijk beleid. In deze workshop worden de gewenste acties geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld voor het implementeren van mantelzorgvriendelijk beleid.

Indien er een onderzoek/nulmeting heeft plaatsgevonden naar de beleving van het thema in de organisatie, worden de resultaten van het onderzoek meegenomen in het formuleren van het plan van aanpak.

Inhoud

Opstellen van een plan van aanpak:

  • Formuleren van een visie op het thema
  • Formuleren doelstellingen en koppeling aan organisatiedoelstellingen
  • Formuleren resultaten (SMART)
  • Formuleren benodigde instrumenten
  • In kaart brengen acties en communicatie
  • Beschrijven rollen en verantwoordelijkheden (team, betrokkenen, stakeholders)
  • Maken planning
  • Beschrijven meten en evalueren

Heeft u interesse in deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een offerte: info@werkenmantelzorg.nl of bel: 0343-477890.