Werk-Mantelzorg

Jaarpublicatie 2023-2024: Aandacht voor mantelzorg werkt op krappe arbeidsmarkt!

Bekijk de nieuwste feiten & cijfers in de Jaarpublicatie van Werk&Mantelzorg.
Graag bij gebruik van onze cijfers een bronvermelding toevoegen.

Meer werken én meer zorgen
Een moeder met dementie, een kind met een beperking of een ernstig zieke partner; bijna iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg. Inmiddels combineert 1 op de 4 werknemers het werk met de zorg voor een naaste, in de zorgsector is zelfs 1 op de 3 werknemers ook mantelzorger.  

Mantelzorg heeft impact op het werk
Mantelzorg is geen keuze, het kan iedereen overkomen, dus ook jou of jouw medewerkers. Meestal gaat het goed, maar we zien dat werknemers met
mantelzorgtaken een lager cijfer geven voor hun werk-privébalans, meer gezondheidsklachten hebben en zich vaker ziekmelden dan hun collega’s. Mantelzorg vormt de grootste oorzaak van deze gezondheidsklachten, 40% geeft mantelzorg als reden aan. Ook zien we dat bijna 28% van de mantelzorgers overweegt om minder uren te gaan werken. 18% overweegt zelfs om helemaal te stoppen met werken.

Maak mantelzorg bespreekbaar
Werkgevers kunnen hierop inspelen. En dat is makkelijker en goedkoper dan veel werkgevers denken. Door op tijd met mantelzorgers in gesprek te gaan, kun
je voorkomen dat deze werknemers uitvallen, minder gaan werken of zelfs stoppen met werken. Bespreek samen of er aanpassingen op het werk nodig zijn of
juist in de thuissituatie, zodat mantelzorgers kunnen blijven werken én zorgen.

Kans voor werkgevers
Organisaties die aandacht en begrip hebben voor werknemers met mantelzorgtaken, flexibel zijn en maatwerkoplossingen bieden, zijn een aantrekkelijke werkgever op een steeds krappere arbeidsmarkt. Daar komt nog bij dat zij hun medewerkers inzetbaar houden, (langdurig) verzuim voorkomen en op loyaliteit van hun medewerkers kunnen rekenen. 

Bekijk de hele publicatie

Jaarpublicatie 2023-2024: Aandacht voor mantelzorg werkt op krappe arbeidsmarkt!

12 maart 2024
Bekijk de nieuwste feiten & cijfers in de Jaarpublicatie van Werk&Mantelzorg. Graag bij gebruik van onze cijfers een bronvermelding toevoegen. Meer werken én meer zorgen Een moeder met dementie, een …

Factsheet businesscase

5 maart 2021

Factsheet MKB en mantelzorg

17 november 2020

CAO Inspirator

14 mei 2020