Werk-Mantelzorg

Kosten & Baten

Voor werkgevers is een financieel gezonde organisatie een voorwaarde.
Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor werk en mantelzorg geld oplevert, terwijl op voorhand werkgevers verwachten dat het een kostenpost is.

What’s in it for me?

Aandacht, begrip en meedenken met de werk-privé balans van werknemers:
• verhoogt de vitaliteit, loyaliteit en productiviteit
• verlaagt stress, vermoeidheid, concentratieproblemen en lichamelijke klachten
• voorkomt burn-out en (langdurig) verzuim
• maakt een werkgever aantrekkelijk op de arbeidsmarkt
• verhoogt de omzet

18% van het verzuim is mantelzorg gerelateerd. (HRM CZ & GfK).

Feiten & Cijfers

Werknemers die werk en mantelzorg goed kunnen combineren, ervaren 5x minder gezondheidsklachten en melden zich 8x minder vaak ziek. Veel leidinggevenden en collega’s zijn echter NIET op de hoogte van de mantelzorgtaken. En dat terwijl (maatwerk)afspraken met de leidinggevende vrijwel altijd tot een goede oplossing leiden. Bekijk de factsheet voor meer feiten en cijfers.

‘Machines kun je kopen tot en met, maar respect en loyaliteit moet je
verdienen met de dingen die je doet.’

Marcel de Groot, directeur De Groot Installatietechniek