Werk-Mantelzorg

terug naar overzicht

‘Mantelzorg is hier – Praat erover!’

Campagne concept

De campagne Mantelzorg is hier – Praat erover! is een concrete manier om mantelzorg bekend en bespreekbaar te maken en stimuleert om met elkaar in gesprek te gaan. We stellen niet meer de vraag of er mantelzorgers in de organisatie/het bedrijf zijn, maar stellen vast dat mantelzorg er is, niet alleen thuis maar ook op het werk!

Doelen

  1. Agenderen: iets wat vaak onzichtbaar is een gezicht geven.
  2. Bespreken: het gesprek over mantelzorg met elkaar voeren.
  3. Informatie ophalen: wat zijn ervaringen, wensen en behoeften?
  4. Informatie brengen: welke mogelijkheden en regelingen zijn er om werk en mantelzorg te combineren?
  5. Bevorderen open cultuur: statement vanuit de organisatie, uitstralen dat er gesproken kan worden over mantelzorg.

Resultaat

Na het inzetten van de campagne heb je gewerkt aan het bekend- en bewustmaken van de combinatie werk en mantelzorg. En heb je laten zien dat binnen de organisatie over mantelzorg gesproken mag worden. Er zijn ervaringen opgehaald, gesprekken gevoerd, er is inzichtelijk gemaakt welke wensen en behoeften er zijn. Het is bekend dat mantelzorg de gehele organisatie raakt, de collega’s, het team, het management en HR.


Hoe?

Met een ludieke en creatieve combinatie van online -en offline tools, maak je het thema werk en mantelzorg op een aanspreekbare manier bespreekbaar op de werkvloer. Creëer reuring met een pop-up setting met speciaal hiervoor ontwikkelde kubussen. Met 3 kubussen van elk 60x60cm maak je al eenvoudig een opvallende stapel voor bij de entree, in de kantine of voor de toiletten in jouw organisatie. Naast de grote kubussen, zijn er ook kleine kubussen van 10x10cm om uit te delen of voor op het bureau van de medewerkers. Ook zijn digitale banners en (digitale) ansichtkaarten beschikbaar. De QR-codes verwijzen naar meer informatie, tips, praktijkverhalen en ondersteuningsmogelijkheden voor zowel medewerkers als leidinggevenden.

Ga direct naar: