Werk-Mantelzorg

terug naar overzicht

‘Mantelzorg is hier – Praat erover’

Campagne strategie

De campagne Mantelzorg is hier is ontwikkeld om de combinatie werk en mantelzorg te agenderen en bespreekbaar te maken. Maar ook waarom je dit een belangrijk thema vindt en hoe je dat als werkgever mogelijk wilt maken. Daarbij hoort ook het bekendmaken van een ondersteuningsaanbod op het werk én in de thuissituatie. De campagne-uitingen zijn gericht op medewerkers én leidinggevenden. Doel is het bewust maken van leidinggevenden en medewerkers wat de impact is van mantelzorg. Door actief de combinatie werk en mantelzorg te bespreken, ontstaat er wederzijds begrip.

Pop-up strategie

Kern van de campagne is een pop-up strategie om leidinggevenden en medewerkers mét en zónder mantelzorgtaken met elkaar in gesprek te laten gaan. Met een fysieke pop-up creëer je niet alleen reuring maar ook een ontmoetingsplek in een centrale ruimte, zoals de hal, de kantine of de gang. Tevens geeft dit de mogelijkheid om informatie te verspreiden.

Op de beschikbare materialen staan foto’s van mantelzorgers met een QR-code die verwijst naar hun persoonlijke verhaal en hoe zij met hun werkgever tot een oplossing zijn gekomen. Ook staan er “lege” gezichten die medewerkers met mantelzorgtaken symboliseren en richten zich rechtstreeks tot zowel de mantelzorgers: JIJ? als de leidinggevende: Jouw medewerker? Inclusief QR-code met tips en informatie.

Kubussen

Met 3 kubussen van elk 60x60cm creëer je eenvoudig een opvallende stapel voor bij de entree, in de kantine of voor de toiletten in jouw organisatie. Naast grote kubussen, zijn er ook kleine kubussen van 10x10cm voor op het bureau van de medewerkers. Natuurlijk kun je de kubussen ook inzetten bij workshops en andere bijeenkomsten. De kubussen zijn standaard en aanpasbaar beschikbaar, waarbij je je eigen logo kunt toevoegen en kunt verwijzen naar eigen tips en tools.

Banners en ansichtkaarten

Ook zijn digitale banners en ansichtkaarten beschikbaar. De ansichtkaarten zijn standaard te drukken, met op de achterkant tips voor werkende mantelzorgers of aanpasbaar met een lege achterkant. Hierop kun je je eigen logo plaatsen en bijvoorbeeld medewerkers uitnodigen voor een workshop.

Voorbeeldteksten

Om de campagne van de voren aan te kondigen hebben we een aantal voorbeeldteksten beschikbaar, die je uiteraard kan aanpassen naar je eigen wensen en doelen.

Activiteiten

In gesprek

Ga tijdens de pop-up in de centrale hal of kantine in gesprek met medewerkers en leidinggevende en verzamel op post-its ideeën bij de vraag: Wat helpt om de combinatie werk en mantelzorg mogelijk te maken?

Online Survey

Hoe leeft het thema onder uw medewerkers? Met de Werk&Mantelzorg Monitor breng je dit in beeld en krijg je antwoorden op vragen als wat helpt om werk en mantelzorg te combineren?​ Naast een online onderzoek hebben we ook een verkorte versie met vijf vragen in chat-vorm​.

Intranet

Maak een aparte paragraaf op het Intranet over mantelzorg, waarin je verwijst naar oplossingen en regelingen in jouw organisatie. Verwijs ook naar ondersteuningsmogelijkheden zowel op het werk als bij de zorg. Vermeld de tips en tools voor medewerkers en leidinggevenden.

Bijeenkomst

Organiseer een kick-off bijeenkomst waarbij je uitlegt waarom je mantelzorg een belangrijk onderwerp vindt. En vertel hoe de campagne eruitziet en hoe je deze afsluit. Je kunt als onderdeel van de campagne ook online kennissessies voor werkende mantelzorgers en leidinggevenden organiseren. Geef ook aandacht aan de afronding van de campagne en terugkoppeling van de opgehaalde informatie en inzichten.

Ga direct naar: