Werk&Mantelzorg

ANBO

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 september 2017

ANBO komt op voor de belangen van een groeiende groep senioren in Nederland. Wij richten ons met name op de gebieden Inkomen, Wonen en Zorg, en bieden daarnaast individuele dienstverlening en Voordeel & Korting aan onze leden. Er werken 26 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

In onze organisatie:

 • Hebben wij een vragenlijst uitgezet onder alle medewerkers om in kaart te brengen hoeveel mantelzorgers er in onze organisatie zijn, waar er knelpunten zijn in de werkdruk en balans m.b.t. mantelzorgtaken en werk.
 • Op intranet is informatie over mantelzorg en de mogelijkheden die ANBO biedt om een goede balans tussen mantelzorg en werk te creëren geplaatst.
 • Zijn er informatie brochures o.a. “Er is meer mogelijk dan je denkt”.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

In onze organisatie:

 • Wordt het thema mantelzorg besproken in het werkoverleg.
 • Wordt er in het jaargesprek specifiek aandacht besteed aan het thema mantelzorg.
 • Wordt er pro actief door de leidinggevenden gesproken met medewerkers waarvan bekend is dat zij mantelzorgtaken op zich genomen hebben over eventuele gewenste aanpassingen in werktijden, mogelijkheden van extra verlof etc.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

In onze organisatie:

Wordt er zoveel mogelijk gezocht naar maatwerkoplossingen voor medewerkers die mantelzorgtaken hebben en deze niet goed (meer) kunnen combineren met hun werk. Mogelijkheden liggen hierbij in het aanpassen van werktijden (ANBO hanteert al jaren lang flexibele werktijden), thuiswerken, een andere verdeling van werkuren gedurende de week of gedurende het jaar,  het inzetten van het Loopbaanbudget voor extra verlof, uitruilen van arbeidsvoorwaarden als eindejaarsuitkering of vakantietoeslag tegen verlof of het tijdelijk aanpassen van de arbeidsovereenkomst als alle voorgaande maatregelen niet afdoende zijn.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Binnen ANBO heerst een open en informele cultuur waarin medewerkers gestimuleerd worden om openheid te geven over knelpunten waar ze in hun werk tegen aan lopen, dus ook met betrekking tot de balans in mantelzorg en werk.
 • ANBO heeft in het jaargespreksformulier een onderdeel opgenomen met betrekking tot mantelzorg. Bovendien wordt het onderwerp in het werkoverleg meegenomen zodra er enige aanleiding is dat de betreffende medewerker ondersteuning nodig heeft.
 • Door persoonlijke aandacht te geven aan het functioneren en welzijn van medewerkers komen we tot goede onderlinge afspraken.
 • Het Individueel Keuzebudget en het Loopbaanbudget bieden diverse mogelijkheden om tot een goede balans te komen. Deze regelingen zijn uitgebreid besproken met alle medewerkers en kunnen gedurende het jaar aangepast worden.
 • Naar aanleiding van de erkenning wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan het thema.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met M. Bloks, Adviseur P&O, mail: m.bloks@anbo.nl.

ANBO is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties