Werk&Mantelzorg

Belastingdienst

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 mei 2016

De Belastingdienst is in Nederland met meer dan 30.000 medewerkers het grootste  onderdeel van het Ministerie van Financiën dat belast is met het heffen en innen van belastingen.  De Belastingdienst is opgedeeld in een aantal uitvoerende diensten, waarvan de drie bekendste de Belastingdienstregio’s, de Douane en Toeslagen zijn. In het contact met het publiek gebruiken zij respectievelijk de kleuren blauw, groen en rood als huisstijl.

De Belastingdienst bestaat uit de volgende (10) dienstonderdelen:
– Belastingen
– Douane
– FIOD (Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst)
– Toeslagen
– Belastingdienst Telefoon
– B/CKC (Centrum voor Kennis en Communicatie)
– B/CFD (Centrum voor Facilitaire Dienstverlening)
– B/CA (Centrale Administratie)
– B/CAO (Centrum voor Applicatie en Ontwikkeling)
– B/CIE (Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie)

Deze Belastingdienst onderdelen zijn over het land verspreid over ongeveer 56 (hoofd)vestigingen. Alle onderdelen zijn actief bezig met het thema werk en mantelzorg en betrokken geweest bij het implementatietraject van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Door de HR-directeuren van de Belastingdienst is het thema bij alle onderdelen geagendeerd en is een projectgroep in het leven geroepen.
 • In 2014-2015 is het Project Mantelzorg en Werk binnen de Belastingdienst opgestart.
 • In 2015 hebben twee HBO studenten onderzoek gedaan naar de combinatie van Mantelzorg en Werk binnen de Belastingdienst, waarvoor zij in alle onderdelen medewerkers hebben bevraagd en geinterviewd.
 • Diverse sprekers zijn uitgenodigd voor de projectgroep bijeenkomsten zoals de Programmamanager Duurzame Inzetbaarheid vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een Mantelzorgmakelaar, een spreker over de WMO en een workshop van een consultant van de stichting Werk&Mantelzorg.
 • Er is mantelzorg informatie geplaatst op het Rijksportaal/Intranet/lokale internetsites.
 • Er zijn interviews gehouden met mantelzorgers, projectleiders en managers  en geplaatst op de Beeldkrant van de Belastingdienst.
 • Rond en op de Dag van Mantelzorg zijn er workshops voor mantelzorgers en leidinggevenden gegeven.
 • Er komt een feestelijke bijeenkomst bij de uitreiking van de Erkenning.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

Er heeft voorlichting plaatsgevonden over de combinatie werk en mantelzorg in het algemeen en over het belang van het bekend en bespreekbaar maken (de dialoog aangaan) in het bijzonder, met:

 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers van de Belastingdienst
 • Re-integratiemanagers, Preventiemedewerkers en HR adviseurs
 • Medezeggenschapsraad (OR)

En verder:

 • Workshops voor leidinggevenden en workshops voor medewerkers.
 • Er zijn een drietal vragen omtrent Mantelzorg opgenomen in het LPMO (Levensfasebewust Periodiek Medewerkers Onderzoek).
 • Op Connect People (interne website/sociaal medium) is een informatie tool geplaatst voor de interne professionals zoals BMW, Re-integratiemanagers.
 • Op Connect People  komt een informatie tool voor de mantelzorgers en voor de managers.
 • De balans werk en mantelzorg wordt besproken in functioneringsgesprekken.
 • De balans werk en mantelzorg wordt besproken in teamleideroverleg en MT.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevenden en mantelzorger gaan met elkaar in gesprek en zoeken samen naar de maatwerkoplossingen.
 • Plaats en tijd onafhankelijk werken (thuiswerken) is mogelijk.
 • Tijdelijke aanpassing van de werktijden en/of werkzaamheden is mogelijk.
 • Er wordt naast de wettelijke zorgregelingen extra zorgverlof (72 uur bij fulltimer) aangeboden.
 • Men kan de Pasdag (mogelijkheid voor oudere medewerkers om korter te gaan werken) inzetten.
 • Er is de mogelijkheid om extra verlof (twee weken) te kopen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De oprichting van de Belastingdienst projectgroep Werk en Mantelzorg (2014 – 2015).
 • Voor 2016 zijn er landelijke aandachtfunctionarissen Werk en Mantelzorg.
 • Vanuit de projectgroep zijn de leden van het project per dienstonderdeel tevens ambassadeurs van het thema Mantelzorg.
 • In het kader van de Dag van de Mantelzorg, zijn er workshops voor Mantelzorgers en Leidinggevenden.
 • Het (Top) management spreekt jaarlijks op de Dag van de Mantelzorg haar Erkenning en Waardering uit.
 • Leidinggevenden & medewerkers bespreken de uitkomsten LPMO en andere personeelsmonitor gerelateerde onderzoeken.
 • Er is een organisatie toolkit ten behoeve van het organiseren van de Dag van de Mantelzorgers.
 • Hulpverlening en informatie/voorlichting omtrent Mantelzorg is een vast onderdeel in de functie van Bedrijfsmaatschappelijk werk.

vlnr: Gosine Broersen, Marcel Bobeldijk, Ada Janssen

Heeft u vragen over de aanpak van de Belastingdienst, neem dan contact op met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Interview Belastingdienst

Belastingdienst is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties