Werk&Mantelzorg

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 3 juli 2015

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, met ongeveer zeshonderd medewerkers, is een organisatie die integraal werkt voor het bestuur en de samenleving van de gemeenten Ommen en Hardenberg. Een dienstverlenende organisatie die samenwerkt met en voor de samenleving waarbij resultaten en mensen centraal staan.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • De combinatie werk en mantelzorg is meegenomen in het vitaliteitsonderzoek onder werknemers;
 • Thema werk en mantelzorg is opgenomen in gesprekcyclus;
 • Medewerkers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van (kortdurend) zorgverlof;
 • Informatie over mantelzorg beschikbaar in de organisatie;
 • Workshops voor werknemers over mantelzorg en werk.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Het thema wordt besproken in het functioneringsgesprek;
 • Workshops voor medewerkers waarin bekendheid gegeven wordt richting de medewerkers wat mantelzorg inhoudt en wanneer je mantelzorger bent (bewustwording). 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen;
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van functie;
 • Mogelijkheid om verlof te kopen;
 • Mogelijkheid om tijdelijk minder te werken om mantelzorg te kunnen verlenen;
 • Mogelijkheid om thuis te werken (maximaal 1 dag per week);
 • Mogelijkheden van zorgverlof.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorg wordt opgenomen in het handboek voor nieuwe medewerkers;
 • Mantelzorg wordt bespreekbaar gemaakt tijdens functioneringsgesprekken;
 • Leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer de balans verstoord dreigt te raken in de werk-privésituatie door mantelzorgtaken. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn;
 • Terugkerende aandacht voor het thema mantelzorg;
 • Jaarlijkse update van informatie op het intranet en informeren van medewerkers en leidinggevenden over de regelingen.

Contact met Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Hoeve, medewerker P&O op 0523-289399 of per mail:

sandra.hoeve@ommen-hardenberg.nl

Het persbericht n.a.v. de ontvangst van de Erkenning

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties